Schippers voor antibioticaresistentie naar Algemene Vergadering VN

schippersMinister Edith Schippers (VWS) is op woensdag 21 september aanwezig op een speciale bijeenkomst tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Schippers spreekt daar over de noodzaak tot wereldwijde samenwerking in de bestrijding van antibioticaresistentie. Dat dit onderwerp op de agenda van de Algemene Vergadering van de VN is gezet, geeft aan dat de urgentie tot actie breed wordt gedeeld.

Antibioticaresistentie is mondiaal een bedreiging voor de volksgezondheid. Kern van het probleem is dat door onzorgvuldig gebruik steeds meer bacteriën ongevoelig worden voor de werking van antibiotica. Gevolg is dat nu eenvoudig te genezen ziektes (zoals long- of blaasontsteking) weer levensbedreigend kunnen worden. Naar schatting van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) vallen er wereldwijd jaarlijks ca 700.000 doden als gevolg van antibioticaresistentie.

Schippers heeft de afgelopen jaren in haar internationale contacten (met landen als VS, Canada, Verenigd Koninkrijk, Zweden, China, Brazilië, Rusland, Indonesie en India, maar vooral ook met de WHO) hoge prioriteit gegeven om de mondiale bestrijding van antibioticaresistentie van de grond te krijgen.

In september 2014 werd Nederland leading country in het tegengaan van antibioticaresistentie. Dit gebeurde op een bijeenkomst in Washington van de door president Obama geïnitieerde Global Health and Security Agenda. Volgende maand vindt deze GHSA-conferentie in Rotterdam plaats. Tijdens het Nederlands EU-Voorzitterschap in het eerste half jaar van 2016 was de bestrijding van antibioticaresistentie een van de prioriteiten van Nederland. Nederland heeft zich toen ook ingezet om dit onderwerp op de agenda van de Algemene Vergadering van de VN te krijgen.