Schippers en Van Rijn willen merkbaar minder regeldruk in de zorg

Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) willen merkbaar minder regeldruk in de zorg. Dat schrijven zij vandaag aan de Tweede Kamer. Zij voeren de strijd op tegen overbodige regels en bureaucratische rompslomp.

‘Te zware administratieve lasten zijn een bedreiging voor de zorg. ‘Registreren is onvermijdelijk, maar het kan niet zo zijn dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg. Dan is mijn regel: ingrijpen’ aldus Schippers.

Hoewel al de nodige maatregelen zijn genomen om de regeldruk te verminderen, is het tijd voor een forse extra inspanning om de bureaucratie in de zorg terug te dringen. De minister en staatssecretaris willen daarom de komende tijd de zorg makkelijker maken door de mogelijkheid te bieden om slimmer samen te werken, regels eenvoudiger te maken, te schrappen wanneer overbodig, en waar nodig te verduidelijken.

Dit is niet alleen een initiatief van VWS. Samen met zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaan ze aan de slag.

Ook organiseert VWS dit najaar een congres met vermindering van regeldruk als centraal thema. Daar wordt er een experiment gelanceerd waarna zorgaanbieders voorstellen kunnen indienen om met minder regels in hun werk aan de slag te gaan om daarmee de administratieve lasten te verlagen en zo het werkplezier te vergroten.

‘Het is tijd dat we een einde maken aan administratieve lasten waar iedereen in de zorg genoeg van heeft, zodat zorgverleners hun tijd kunnen besteden aan patiënten en niet aan papier’, aldus Van Rijn.