Schippers lanceert Europees initiatief voor volledige toegang tot geneesmiddelen in alle EU-lidstaten

Wanneer de Europese Commissie een centrale markttoelating afgeeft voor nieuwe en innovatie medicijnen, moeten farmaceutische bedrijven verplicht zijn deze medicijnen  aan te bieden in alle lidstaten. Dat is de kern van een initiatief dat minister Edith Schippers (Volkgezondheid) vandaag lanceert.  Ze heeft hierover een brief gestuurd aan de Europese Commissie en alle EU-lidstaten.

‘Een einde maken aan selectieve marktintroductie’

Zodra nieuwe geneesmiddelen een positieve beoordeling van de EMA ontvangen, verleent de Europese Commissie een centrale markttoelating die geldig is voor de hele Europese Unie. Dit is echter geen garantie dat patiënten in alle EU-lidstaten kunnen profiteren van deze nieuwe geneesmiddelen. Er is namelijk geen wettelijke verplichting om geneesmiddelen in EU-lidstaten aan te bieden. In veel gevallen kiezen bedrijven dan ook voor marktstrategieën waarbij ze producten alleen introduceren in bepaalde lidstaten. Als gevolg daarvan hebben veel patiënten, met name in kleinere of armere landen, geen toegang tot de medicijnen of moeten soms maanden tot jaren wachten. Dit is een onaanvaardbare situatie die moet worden aangepakt. Nederland is van mening dat alle EU-lidstaten gelijke kansen moeten krijgen.

Minister Edith Schippers: ‘Snelle toegang tot innovatieve medicijnen tegen een aanvaardbare prijs. Dat was een absolute prioriteit tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in 2016 en dat is het nog steeds. Ik vind dat iedereen in Europa daar recht op heeft. Daarom focussen we nu ook op volledige toegang.’

In haar brief roept Schippers alle Ministers van Volksgezondheid op om de discussie te starten en met oplossingen te komen, opdat alle EU-lidstaten gelijke toegang krijgen tot medicijnen.

Tijdens het proces van de verhuizing van EMA heeft de Nederlandse ambassadeur, Wouter Bos, met alle lidstaten gesproken over het agentschap en de rol die het speelt in het EU-geneesmiddelenbeleid. Bos: ‘selectieve marktintroductie van nieuwe geneesmiddelen kwam veel ter sprake. In veel lidstaten is het een groot probleem, maar het krijgt te weinig aandacht in de Raad en de Europese Commissie. Ik hoop dat dit initiatief dit gaat veranderen en we naar concrete oplossingen kunnen toewerken voor een probleem dat veel Europeanen raakt’.

Het initiatief stelt niet voor om de verdeling van de competenties tussen EU-niveau en de lidstaten te veranderen, maar streeft naar een gelijk speelveld. De lidstaten kunnen nog steeds de effectiviteit, de toegevoegde waarde en de vergoeding die zij bereid zijn te betalen voor geneesmiddelen zelf bepalen.