Schippers opent digitaal loket ‘Health Deals’

Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag mede namens haar collega Henk Kamp (EZ) de aftrap gegeven voor het aangaan van ‘Health Deals’. Zij deed dit door een digitaal loket voor informatie over – en ondersteuning bij – het opstarten van deze zorgprojecten te openen. Een Health Deal is een nieuwe vorm van samenwerking tussen publieke en private partijen, waardoor innovatieve én kostenbesparende zorginnovaties tot stand komen en breed toepasbaar kunnen worden. Schippers opende het digitale loket op www.rvo.nl/healthdeals symbolisch tijdens het FME Jaarevent in Utrecht.

Om een Health Deal te kunnen zijn, is vereist dat de beoogde innovatie – of dat nu een apparaat is of dat het meer (sociale) processen in de organisatie betreft – een evidente meerwaarde voor de patiënt heeft en kostenbesparend is. Voor patiënten betekent het dus gezondheidswinst of verbetering van de kwaliteit van – of regie over het eigen – leven. Cruciaal is ook dat de innovatie tot gevolg heeft dat bestaande, verouderde toepassingen niet meer gebruikt worden. Innovaties zijn immers pas kostenbesparend wanneer ze ergens voor in de plaats komen en niet op bestaande toepassingen gestapeld worden.

Voorwaarde is verder dat gebruikers en patienten nadrukkelijk bij de ontwikkeling zijn betrokken: in samenwerking met het bedrijfsleven moet het initiatief bij hen, dus van onderop komen. De overheid kan vervolgens de ontwikkeling stimuleren door knelpunten in bijvoorbeeld wet- en regelgeving op te lossen en door de administratieve lastendruk te verminderen.

Het concept van Health Deals is speciaal ontwikkeld voor zorginnovaties die nu nog blijven steken in de proef- of opstartfase, of alleen lokaal (in één regio, in één ziekenhuis of één instelling) worden gebruikt. Door gebruikers, patiënten en experts van verschillende disciplines (juristen, economen, privacy-experts, stelsel-deskundigen) in een Health Deal gezamenlijk te laten optrekken, kunnen zaken worden vlot getrokken en kan het leiden tot een bredere toepassing in het land.

‘Een goede Health Deal is voor iedereen aantrekkelijk: voor patiënten, zorgaanbieders en bedrijven, maar ook voor de premiebetaler’, zei Schippers in Utrecht. ‘Met deze innovatieve aanpak maken we de zorg beter en houden we haar betaalbaar.’