Snurken kan een gevaar zijn voor verkeer en arbeidsongevallen

Uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd door het tijdschrift voor integrale geneeskunde, onder 343 snurkers, is gebleken dat 33% van alle onderzochte snurkers concentratie en vermoeidheidsproblemen heeft.

Snurken is een groot maatschappelijk probleem.
Nederland telt ongeveer 4 miljoen chronisch snurkers.
Op snurken rust niet enkel een groot taboe, het is ook vaak een onderschat probleem in sociale situaties, maar het kan ook fysieke klachten teweeg brengen zoals concentratieverlies en vermoeidheidsklachten.

Bij de start van het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Soffos, onder leiding van onderzoekers Dr. KNO. RJ Van der Wal en Dr. M. Schüsler, snurkten 343 patiënten chronisch. Van deze 343 patiënten had 33% last van concentratiestoornissen.
Na de eerste 0 meting kregen alle 343 patiënten een speciaal op maat gemaakte SnörEx(r) TRD snurkbeugel welke de tong in positie houdt en zo direct het snurken wegneemt.
De luchtweg blijft open, trillingen zijn verdwenen en de snurker krijgt meer lucht.
Na 3 maanden van gebruik van de op maat gemaakte snurkbeugel had nog maar 17% last van concentratie problemen. Hieruit is een significante verbetering zichtbaar.

Zo blijkt tevens uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek van de Kliniek voor Snurken en Apneu dat snurken tevens kan leiden tot problemen van de algemene gezondheid, energieverlies en concentratieproblemen.
Zo zijn uit het wetenschappelijk onderzoek meer problemen rondom snurken geconstateerd, waar de snurker vaak zelf geen weet van heeft.
De gemiddelde vermoeidheid bij het opstaan nam af van 47% op tijdstip 1 naar 38% op tijdstip 2. Deze cliënten waren bij het ontwaken dus beter uitgerust, nadat het snurken was gestopt.
Er kan dan ook voorzichtig geconcludeerd worden dat beroepen waarbij concentratie en energie vereist zijn, zoals verkeersleiders, piloten en machinisten, een gezonde nachtrust cruciaal is.

Volgens woordvoerder Olivier Tielemans is hier ook een duidelijke verklaring voor.
”Tijdens de slaap verslappen alle spieren, ook de tongspier verslapt. Hierdoor wordt een vernauwing veroorzaakt welke de vibraties creëren, wat het snurkgeluid is. Echter ook verminderde toevoer van lucht en zuurstof.”
Door een niet kwalitatieve slaap, is de snurker overdag meer vermoeid en krijgt hij ook meer last van concentratieproblemen. Aldus Olivier Tielemans.