Steeds minder mensen overlijden aan een acuut hartinfarct, steeds meer aan kanker

Het aantal mensen dat overlijdt aan een acuut hartinfarct is in 2014 met 7 procent gedaald tot 5,3 duizend. Dit zijn er bijna 400 minder dan in 2013. De afname is nagenoeg even groot als in voorgaande jaren. In 2014 is dementie met 12,5 duizend sterfgevallen de grootste doodsoorzaak in Nederland. De sterfte aan dementie overtreft de sterfte aan longkanker of die aan het hartinfarct. Bijna 70 procent van de mensen die overlijden aan dementie is vrouw. Dit blijkt uit cijfers van CBS.

5,3 duizend mensen overleden aan een acuut hartinfarct
In 2014 stierven 2,9 duizend mannen en 2,4 duizend  vrouwen aan een acuut hartinfarct; in totaal 400 minder dan een jaar eerder. Sinds de jaren zeventig daalt het aantal mensen dat hieraan overlijdt gestaag. Deze daling komt onder andere door preventie (minder rokers, meer aandacht voor hoog cholesterol), een betere zorgorganisatie (Coronary Care Units (CCU) in ziekenhuizen), en vooruitgang in behandeling (dotteren, stents en medicijnen), waardoor mensen het acuut hartinfarct overleven en uiteindelijk aan iets anders overlijden.

Meeste mensen overlijden aan kanker
In 2014 stierven ruim 139 duizend mensen. Bijna een derde (43 duizend mensen) overleed aan een of andere vorm van kanker. Hart- en vaatziekten (waaronder het hartinfarct en de hersenbloeding) nemen ruim een kwart (38 duizend) van het totaal aantal overledenen voor hun rekening. Ongeveer 17 duizend mensen overleden aan de gevolgen van psychische stoornissen,waarvan dementie het grootste gedeelte uitmaakt, en ziekten van het zenuwstelsel, zoals de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson of Multiple Sclerose (MS). Mensen overlijden in de regel aan deze ziekten doordat zij stoppen met eten of drinken, zich verslikken of een infectie oplopen. In 2014 overleden 10 duizend mensen aan ziekten van de long- of luchtwegen, zoals longontsteking of COPD. Dit is minder dan een jaar eerder. Dit komt onder andere doordat het voorjaar van 2014 geen griepepidemie kende, waarbij doorgaans veel mensen met een long- of luchtwegaandoening overlijden.

Mannen overlijden vaker aan kanker dan vrouwen
Ruim 23 duizend mannen en bijna 20 duizend vrouwen stierven in 2014 aan de gevolgen van kanker. Bij mannen die aan kanker overlijden, zijn longkanker (6 170 sterfgevallen), dikke darmkanker (inclusief rectumkanker, 2 677 sterfgevallen) en prostaatkankerr (2 539 sterfgevallen) de meest voorkomende doodsoorzaken. Bij vrouwen zijn dit longkanker (4 176 sterfgevallen), borstkanker (3 014 sterfgevallen), en dikke darmkanker (inclusief rectumkanker, 2 270 sterfgevallen).

Zelfdoding veel voorkomende doodsoorzaak onder jongeren
Jongeren overlijden doorgaans door andere oorzaken dan ouderen. De 766 jongeren van 1 tot 24 jaar die vorig jaar zijn overleden, stierven het vaakst door de niet-natuurlijke doodsoorzaken vervoersongevallen en zelfdoding. Door de ramp met de MH17 is het aantal overledenen door vervoersongevallen in deze leeftijdsgroep beduidend hoger dan in eerdere jaren. Het merendeel van de jongeren die in deze leeftijdsgroep aan kanker overlijdt,  overlijdt aan hersentumoren. Bij 25-tot-45-jarigen is zelfdoding net als in vorige jaren een veel voorkomende doodsoorzaak.

Onder de 45-tot-65-jarigen is de helft van de sterfgevallen toe te schrijven aan kanker. Hoewel dit aandeel onder ouderen tussen 65 en 85 jaar lager is, is het absolute aantal aanzienlijk hoger. Hart- en vaatziekten zijn de een-na-grootste doodsoorzaak onder ouderen. De vervoersongevallen spelen op deze leeftijd nog nauwelijks een rol. Bij 85-plussers overlijden de meeste mensen aan hart- en vaatziekten.