Vergelijk je zorgverzekering!

We meldden we het al eerder: “De gemiddelde jaarlijkse zorgpremie komt in 2016 uit op 1204 euro per persoon per jaar, dit is 39 euro lager dan het ministerie op Prinsjesdag had geraamd en is ongeveer 100 euro premie per maand”.  Hoe ziet de situatie er voor jou uit? Vergelijk nu! Speel wat met onze vergelijker en bekijk wat jij zou kunnen besparen door over te stappen naar een andere zorgverzekering.

Minister Schippers: ‘De premies van verschillende verzekeraars lopen uiteen. Goed kijken en vergelijk het aanbod van zorgverzekeringen. Het kan u veel geld besparen. Kijk ook goed wat een verzekering wel en niet vergoed en of dat bij uw wensen past’.

Meer en betere zorg
Hoewel de premie lager is dan 4 jaar geleden, zijn sinds 2012 lonen en prijzen gestegen en veel dure behandelingen en medicijnen in het pakket gekomen, zoals onder andere nieuwe medicijnen en behandelingen tegen kanker, verschillende medicijnen tegen hepatitis C en de NIP-test. Ook is de wijkverpleging toegevoegd aan het basispakket. Door het beleid van de afgelopen 5 jaar is er ongeveer 12 miljard minder aan zorg uitgegeven dan aanvankelijk geraamd. Zonder dit beleid, zou de premie op jaarbasis nu ruim 150 euro per persoon hoger zijn geweest.

Elk jaar geven we meer uit aan onze zorg, dat zal ook de komende jaren het geval zijn. Door scherper inkoopbeleid van verzekeraars en akkoorden met hen en de zorgverleners is de groei van de zorgkosten sinds 2012 aanzienlijk teruggebracht, van meer dan 6% per jaar naar iets meer dan 1%.