Verstijving van de bloedvaten kan nu binnen 2 minuten gemeten worden

Tot op heden kon de elasticiteit van bloedvaten alleen worden gemeten met grote, dure apparatuur in ziekenhuizen. Om de meting dichter bij de patiënt te brengen heeft VitaK, dochteronderneming van de Universiteit Maastricht, onder de leiding van Associate Professor dr. Cees Vermeer de “StiffnoGraph” ontwikkeld, een nieuw draagbaar medisch apparaat.

Dankzij de StiffnoGraph kunnen zorgverleners binnen 2 minuten, op niet-invasieve wijze (zonder bloedprikken), de kwaliteit van de grote bloedvaten (o.a. de aorta) meten en de verstijving van de slagaderen in kaart brengen. Op basis van de verkregen uitslag en het medisch dossier van de patiënten/cliënten kan de zorgverlener de nodige medische stappen ondernemen en met behulp van de “Vermeer Index” gerichte voedingsadviezen geven.

“Vermindering van de elasticiteit van de bloedvaten is een belangrijke risicofactor voor ziekte en overlijden. Verstijving van de bloedvaten is weliswaar een natuurlijk proces bij het ouder worden, maar er zijn vele factoren die leiden tot versnelde verstijving of zelfs verkalking van de (slag)aderen. Sommige daarvan zijn niet te verhelpen, zoals ouder worden. Maar andere factoren kunnen we door leefwijze en voeding beïnvloeden. Dankzij nieuwe technologieën en toegepast wetenschappelijk  onderzoek kunnen veel patiënten na bijvoorbeeld geconstateerd hartvaatlijden gecontroleerd en behandeld worden”, aldus drs. Mehrdad Omidvar, CEO van VitaK Innovation in Life Science.

“Vaatverstijving is het resultaat van verkalking, afbraak van elastine en veranderingen in de gladde spiercellen van de vaatwand. Er zijn veel factoren die deze processen beïnvloeden. In de afgelopen decennia heeft VitaK uitgebreid onderzocht welke risicofactoren bijdragen aan vaatverstijving en hoe een verbeterde voeding kan zorgen voor het elastisch houden van de vaatwand. Naast studies in onze eigen laboratoria werden in samenwerking met vooraanstaande universiteiten en ziekenhuizen in heel Europa tienduizenden personen onderzocht en werden nieuwe verbanden tussen voeding en hart- en vaatziekten aangetoond. Uit dat onderzoek bleek dat de drie belangrijkste risicofactoren voor verlies van vaatelasticiteit en de daarmee samenhangende sterfte aan hart- en vaatziekten zijn: leeftijd, roken en een lage vitamine K inname”, aldus dr. Cees Vermeer, wetenschappelijk directeur van VitaK.

Doelgroepen: De StiffnoGraph is vooral bedoeld voor meting bij patiënten c.q. cliënten met bestaande hart- en vaatziekten, maar zeker ook voor hoog-risico groepen zoals ouderen, diabetici en nierpatiënten. Het apparaat is bedoeld voor gebruik door professionals in de gezondheidszorg, zoals huisartsen, orthomoleculair geneeskundigen, sportartsen, alternatieve artsen, fysiotherapeuten, diëtisten, e.d.

StiffnoGraph: Dit is een niet-invasief diagnostisch apparaat dat uiterst eenvoudig is te bedienen. Behalve een score voor de vaatverstijving (“Stiffness score” van 1 tot 6) worden ook de hartslag en het percentage zuurstof in het bloed (SpO2) nauwkeurig weergegeven. Het apparaat wordt geleverd samen met een handboek geschreven door dr. Vermeer waarin niet alleen een handleiding voor het apparaat wordt gegeven maar ook een overzicht van 21 factoren die bijdragen aan de verstijving van onze bloedvaten. Bovendien bevat het handboek een tabel waarin de Vermeer Index, t.b.v. een voedingsadvies is uitgewerkt.

VitaK: VitaK Innovation in Life Science is een spin-off en volle dochteronderneming van de Universiteit Maastricht en heeft een jarenlange ervaring in het klinisch-wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe klinisch-diagnostische testmethoden. De toepassing daarvan in onze Care lijn vindt plaats op basis van gepatenteerde concepten. Momenteel zijn de wetenschappers van VitaK bezig met het ontwikkelen van de “CardioCare” en de “NephroCare”, twee diagnostische producten voor de eerstelijns geneeskunde die specifiek gericht zijn op respectievelijk hartpatiënten en patiënten met chronisch nierlijden.