Vijf Veni’s toegekend aan Erasmus MC’ers

Vijf pas gepromoveerde Erasmus MC’ers kunnen zich dankzij een Veni-subsidie verder verdiepen in hun onderwerp. Dat is onder meer de eerste indruk die studenten wekken, nieuwe hersenverbindingen, in balans blijven en de aankondiging van een hartaanval.

Eigen ideeën
De Veni wordt verleend door NWO, is maximaal € 250.000 groot en dient om drie jaar lang eigen wetenschappelijke ideeën verder te ontwikkelen. Hieronder een toelichting van de indieners.

StudentenFatale eerste indruk
Dr. Karen Stegers-Jager, onderwijs, universitair docent: “Binnen een fractie van een seconde vormen beoordelaars een eerste indruk over een student. Hoe beïnvloedt deze eerste indruk de eindscore? Is dit de oorzaak voor de slechtere beoordelingen voor studenten met een niet-westerse achtergrond? Dit beoordelingsproces ontrafelen is cruciaal voor eerlijke beoordelingen voor alle studenten in onze multiculturele samenleving.”

Hersenverbindingen
Dr. Henk-Jan Boele, afdeling Neurowetenschappen: “Ons brein, en in bredere zin ons zenuwstelsel, heeft een zeer groot aanpassingsvermogen ofwel neuroplasticiteit. Met de Veni wil ik biologische processen van dit aanpassingsvermogen onderzoeken. De verworven kennis over deze processen is hard nodig voor de behandeling van ziekten waarbij er sprake is van degeneratie of beschadiging van het zenuwstelsel.”

Stamcellen traceren
Dr. Miao-Ping Chien, afdeling Moleculaire Genetica: “Om moleculaire mechanismen achter kanker te begrijpen, is het noodzakelijk om individuele cellen te kunnen onderzoeken. Ik creëer en werk met optische en chemische methoden om enkelvoudige kankerstamcellen te vinden, te isoleren en te analyseren. Ik zal hun rol onderzoeken in de vorming, voortgang en resistentie tegen therapie van tumoren.”

Hartaanval op komst
Dr. Tianshi Wang, afdeling Cardiologie: “De meeste hartaanvallen en beroertes worden veroorzaakt door onstabiele ontstekingen, ofwel plaques in de vaatwand. Vroegtijdige detectie en behandeling van deze plaques kan veel levens redden. Ik ontwikkel op dit moment een nieuwe op laser gebaseerde techniek genaamd ’thermo-elastische vervorming beeldvorming’ om plaques voortijdig op te sporen.”

Vijf pas gepromoveerde Erasmus MC’ers kunnen zich dankzij een Veni-subsidie verder verdiepen in hun onderwerp. Dat is onder meer de eerste indruk die studenten wekken, nieuwe hersenverbindingen, in balans blijven en de aankondiging van een hartaanval.

Eigen ideeën
De Veni wordt verleend door NWO, is maximaal € 250.000 groot en dient om drie jaar lang eigen wetenschappelijke ideeën verder te ontwikkelen. Hieronder een toelichting van de indieners.

StudentenFatale eerste indruk
Dr. Karen Stegers-Jager, onderwijs, universitair docent: “Binnen een fractie van een seconde vormen beoordelaars een eerste indruk over een student. Hoe beïnvloedt deze eerste indruk de eindscore? Is dit de oorzaak voor de slechtere beoordelingen voor studenten met een niet-westerse achtergrond? Dit beoordelingsproces ontrafelen is cruciaal voor eerlijke beoordelingen voor alle studenten in onze multiculturele samenleving.”

Hersenverbindingen
Dr. Henk-Jan Boele, afdeling Neurowetenschappen: “Ons brein, en in bredere zin ons zenuwstelsel, heeft een zeer groot aanpassingsvermogen ofwel neuroplasticiteit. Met de Veni wil ik biologische processen van dit aanpassingsvermogen onderzoeken. De verworven kennis over deze processen is hard nodig voor de behandeling van ziekten waarbij er sprake is van degeneratie of beschadiging van het zenuwstelsel.”

Stamcellen traceren
Dr. Miao-Ping Chien, afdeling Moleculaire Genetica: “Om moleculaire mechanismen achter kanker te begrijpen, is het noodzakelijk om individuele cellen te kunnen onderzoeken. Ik creëer en werk met optische en chemische methoden om enkelvoudige kankerstamcellen te vinden, te isoleren en te analyseren. Ik zal hun rol onderzoeken in de vorming, voortgang en resistentie tegen therapie van tumoren.”

Hartaanval op komst
Dr. Tianshi Wang, afdeling Cardiologie: “De meeste hartaanvallen en beroertes worden veroorzaakt door onstabiele ontstekingen, ofwel plaques in de vaatwand. Vroegtijdige detectie en behandeling van deze plaques kan veel levens redden. Ik ontwikkel op dit moment een nieuwe op laser gebaseerde techniek genaamd ’thermo-elastische vervorming beeldvorming’ om plaques voortijdig op te sporen.”

balansIn balans blijven
Dr. Patrick Forbes, afdeling Neurowetenschappen: “Hoe blijf je automatisch in balans? Onze hersenen gebruiken interne sensorische en motorische modellen voor het aansturen van houdingsspieren. Met een robotevenwichtssimulator gaan we deze modellen ontkoppelen om eigenschappen van sensoren, lichaamsmechanica en omgeving te beïnvloeden. Dit onderzoek legt causale verbanden tussen neurale processen en compensatoire houdingsreacties die nodig zijn voor de balans.”

Vernieuwingsimpuls
In totaal dienden in deze Veni-ronde 1.127 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn er 154 gehonoreerd. De slaagkans was dus 13%. NWO investeerde deze ronde opgeteld € 38,3 miljoen.

In balans blijven
Dr. Patrick Forbes, afdeling Neurowetenschappen: “Hoe blijf je automatisch in balans? Onze hersenen gebruiken interne sensorische en motorische modellen voor het aansturen van houdingsspieren. Met een robotevenwichtssimulator gaan we deze modellen ontkoppelen om eigenschappen van sensoren, lichaamsmechanica en omgeving te beïnvloeden. Dit onderzoek legt causale verbanden tussen neurale processen en compensatoire houdingsreacties die nodig zijn voor de balans.”

Vernieuwingsimpuls
In totaal dienden in deze Veni-ronde 1.127 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn er 154 gehonoreerd. De slaagkans was dus 13%. NWO investeerde deze ronde opgeteld € 38,3 miljoen.