VNO-NCW en Rookpreventie Jeugd slaan handen ineen tegen jeugdroken

Ondernemersorganisatie VNO-NCW en Stichting Rookpreventie Jeugd schrijven samen een prijsvraag uit onder kunst-, design- en marketingstudenten voor het maken van de beste viral-campagne die scholieren van het roken afhoudt. De beste inzending wordt beloond met een geldbedrag van 7.500 euro. Voor de tweede prijs is 2.500 euro beschikbaar.

Nog steeds begint het merendeel van de rokers voor hun achttiende jaar met roken en een lage sociaal-economische situatie is daarin een voorspellende factor. Elke dag beginnen zo’n honderd kinderen onder de 18 jaar met dagelijks roken (2013, Trimbos-instituut). Zij lopen het risico voor de rest van hun leven verslaafd te zijn aan tabak.

Het voorkomen dat jongeren met roken beginnen, blijft dan ook de grootste uitdaging voor de komende jaren. Met de Studentenchallenge willen Stichting Rookpreventie Jeugd en VNO-NCW de nieuwste generatie reclamemakers, kunstenaars, strategen en designers uitdagen hier een bijdrage aan te leveren. Hen wordt gevraagd een krachtige viral awareness campagne te maken die jongeren aanzet om niet te beginnen of te stoppen met roken. Een jury van professionals uit het reclamevak zal de inzendingen beoordelen en vijf finalisten aanwijzen. Een scholierenpanel en het publiek kiezen uit de finalisten de uiteindelijke winnaars. Inzendingen moeten uiterlijk 1 april 2016 worden ingeleverd via www.studentenchallenge.nl. De winnaars worden half mei bekend gemaakt.

De samenwerking tussen Stichting Rookpreventie Jeugd en VNO-NCW ligt niet voor de hand. VNO-NCW vertegenwoordigt het Nederlandse bedrijfsleven en daarmee ook in Nederland opererende tabaksproducenten. Stichting Rookpreventie Jeugd bestrijdt juist de lobby van de tabaksindustrie. Maar over het tegengaan van het jeugdroken zijn beide partijen het eens.

“Op het punt van het jeugdroken onderschrijven wij het kabinetsbeleid dat is gericht op het ontmoedigen van tabaksgebruik onder kinderen die nog geen 18 jaar zijn”, stelt directeur Niek-Jan van Kesteren van VNO-NCW. “Roken is een verslaving die ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Dat hoort niet normaal te zijn. Met deze Studentenchallenge wil VNO-NCW samen met Stichting Rookpreventie Jeugd de aanstormende generatie communicatieprofessionals, die het dichtst bij de doelgroep staat, uitdagen om hier een effectieve campagne voor te bedenken.”

Over de samenwerking tussen VNO-NCW en Stichting Rookpreventie Jeugd, vertelt longarts Wanda de Kanter, voorzitter van de stichting: “Het is duidelijk dat wij andere belangen hebben. We hebben VNO-NCW gevraagd: ‘Hoe kunnen jullie ons helpen om het jeugdroken terug te dringen?’. VNO-NCW is dé vertegenwoordiger van het bedrijfsleven en het is van groot belang dat juist deze vereniging nu zo duidelijk uitspreekt dat roken onder jongeren moet worden tegengegaan.”

De Studentenchallenge heeft de steun van KWF Kankerbestrijding en de Alliantie Nederland Rookvrij. Studentenverenigingen van relevante opleidingen hebben inmiddels een uitnodiging tot deelname ontvangen. Meer informatie is te vinden op de website www.studentenchallenge.nl