Zorguitgaven stijgen in 2016 met 1,8 procent

In 2016 is ruim 96 miljard euro uitgegeven aan zorg. Dat is 1,7 miljard euro (1,8 procent) meer dan in 2015. Het grootste deel, bijna 60 miljard euro, is gefinancierd via de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Het was het vierde jaar op rij dat de zorgkosten minder toenamen dan het bbp. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste, voorlopige, cijfers over de zorguitgaven.
Grote veranderingen in de uitgaven aan de aanbieders van zorg zijn er in 2016 niet geweest. Aan ziekenhuizen (inclusief medisch specialisten) is 27 miljard euro uitgegeven, 0,6 miljard (2,5 procent) meer dan in 2015. De uitgaven aan geneesmiddelen via openbare apotheken, drogisten en supermarkten waren 5,6 miljard euro, ruim 3 procent meer dan in 2015. De uitgaven aan langdurige zorg (ouderenzorg en gehandicaptenzorg) zijn licht gestegen, na een daling in 2015. Vooral de betalingen via het persoonsgebonden budget van de Wet langdurige zorg namen fors toe, met 11,5 procent.
Een relatief gering bedrag van 1,1 miljard euro is in 2016 uitgegeven aan asielzoekerscentra en overige internaten, kosten die onder de zorguitgaven vallen. Deze uitgaven namen met ruim 200 miljoen euro (29 procent) toe. Het gemiddeld aantal asielzoekers in de opvang was in 2016 groter dan in 2015.

De 1,7 miljard euro extra uitgaven aan zorg in 2016 zijn voor het overgrote deel (1,2 miljard euro) gefinancierd via de Zorgverzekeringswet. De financiering via de eigen betalingen en de aanvullende verzekeringen was 0,2 miljard hoger dan in 2015. De rest van de extra uitgaven is gedaan via de overheid en de Wet langdurige zorg.

Verhouding tot bbp

De zorguitgaven zijn voor het vierde jaar op rij minder hard gegroeid dan het bbp. De zorgkosten stegen met 1,8 procent, minder dan de groei van het bbp (3,1 procent, in werkelijke prijzen). Het aandeel van de zorguitgaven in het bbp daalde van 14,0 procent in 2015 tot 13,8 procent in 2016. Afgebakend volgens internationaal afgesproken richtlijnen vormen de uitgaven aan gezondheidszorg 10,5 procent van het bbp. Ook dit cijfer was lager dan in 2015.