‘Digitale applicaties bepalen toekomst Nederlandse zorgaanbieders’

Care2App Omaha“Digitale applicaties op smartphones en tablets gaan binnenkort de hoofdrol spelen in Nederland om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg te borgen: praktisch, procedureel en wettelijk. Wijkverpleegkundigen gaan bijvoorbeeld via applicaties zorgplannen, rapportages en metingen opstellen en invoeren. Dat gaan we binnen nu en 12 maanden zien.” Dat zegt Bas van Nieuwkerk, CEO van TTS Technology To Serve, gespecialiseerd in software voor de zorgsector, tijdens de lancering van de Care2App Suite. “We staan aan het begin van de tweede grote digitale revolutie in de zorg; een logisch gevolg van de internationale digitalisering. Apps gaan onvermijdelijk de toekomst bepalen voor alle zorgaanbieders.”

Hefboom naar betere en effectievere zorg
De opkomst van doelgerichte applicaties in de zorgsector is een internationale trend. “Apps gaan de hefboom vormen naar betere en effectievere zorg. Met doelgerichte, intuïtieve apps kunnen namelijk essentiële verbeterslagen worden gemaakt voor specifieke zorgprocessen. Technologische innovaties die een proces kunnen verbeteren zijn bovendien met applicaties sneller te implementeren.” Apps bieden volgens technologische wereldspelers, zorgdeskundigen en eindgebruikers de flexibiliteit, snelheid en nieuwe mogelijkheden om de zorg en aanverwante processen te verbeteren. “De toepassing van applicaties gaat zorgaanbieders tijd en geld besparen, de kwaliteit verhogen en eindgebruikers en cliënten gemak bieden”, aldus Van Nieuwkerk.

Apple, Google, Philips, TTS
“Apple zet met een wereldwijde strategie niet voor niets in op de gezondheidszorg en lanceert de Apple Health Kit”, onderbouwt Van Nieuwkerk. “Google omarmt de digitale applicaties voor de zorg. Philips komt in 2017 met HealthSuite, een platform waarop medische gegevens van patiënten kunnen worden opgeslagen.” Op dit digitale zorgplatform kunnen ook de apps en apparaten van andere leveranciers worden aangesloten. TTS Technology To Serve speelt vandaag al in op de applicatie-revolutie: “Ons administratie- en declaratieplatform Care2Declare sluit nu al aan op apps uit onze eigen Care2App Suite en die van andere leveranciers.”

Apps bieden nagestreefde voortgang
“Het gebruik van apps, die zijn opgebouwd vanuit gebruikerservaringen en zijn gericht op één specifiek proces, gaat de oplossing en voortgang brengen die al tijden wordt nagestreefd in de zorg”, voorspelt Bas van Nieuwkerk. “De tijd van het realiseren van één alles-kunnend-ICT-systeem ligt dan ook al achter ons. Eén softwarepakket kan simpelweg niet tegemoet kan komen aan alle wensen van alle doelgroepen. Zo’n systeem is te log. Het ECD (Elektronisch Cliëntendossier) is hier een voorbeeld van. Het ECD brengt voor veel zorgaanbieders problemen met zich mee: er moet consensus worden bereikt tussen verschillende gebruikersgroepen. De implementatietijden zijn lang en er is sprake van gebrekkige integratie met technische innovaties, waardoor functionaliteiten in het ECD snel achterlopen op de mogelijkheden die de techniek biedt. Met als gevolg een ECD waarin de eindgebruiker zijn weg niet meer kan vinden.” Apps daarentegen zijn intuïtief in gebruik en het werken met apps is eenvoudig aan te leren, ook voor medewerkers die minder digivaardig zijn. Met apps kan een zorgorganisatie sneller inspelen op technologische ontwikkelingen die het zorgproces verbeteren.”

Correcte gegevensuitwisseling
Toepassing van applicaties biedt zorgorganisaties niet alleen de keuzevrijheid om de juiste digitale technieken voor hun processen in te zetten, het vraagt ook om een zorgvuldige data-uitwisseling. Doordat een brede coalitie van partijen in de gezondheidszorg de handen ineen hebben geslagen, wordt gegevensuitwisseling tussen applicaties en systemen in de toekomst eenvoudiger. “In het programma MedMij (www.medmij.nl) worden afspraken gemaakt over standaarden en basiseisen om medische gegevens uit te wisselen. Het recente besluit van de Eerste Kamer om patiënten meer regie over hun gegevens te geven zal hier ook aan bijdragen. Mensen krijgen dan het recht om vanachter de computer hun eigen medische dossier in te zien met als uiteindelijke doel om de patiënt of cliënt zelf regie te geven over zijn gegevens en dossier.” TTS houdt zich aan alle standaarden voor de uitwisseling van gegevens.

Minister Schippers vervangt ‘Vinkje’ door app

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft besloten het ‘Vinkje‘ te vervangen door een voedingsapp. Zij laat daarom een app ontwikkelen die consumenten de juiste informatie biedt over de samenstelling en de voedingswaarde van producten. Het doel is objectieve en heldere informatie geven zodat mensen een bewuste keuze kunnen maken. Ook biedt de app veel meer mogelijkheden dan het Vinkje om informatie op maat te leveren. Wat voor de een gezond is, kan voor de ander immers ongezond zijn, bijvoorbeeld in het geval van een allergie. Dergelijke verschillen tussen mensen zijn niet te vatten in één standaard logo. Er wordt wel onderzocht welke toegevoegde waarde het gebruik van een logo kan hebben naast de app.

Overgangstermijn

Bedrijven die op dit moment het Vinkje op hun verpakkingen gebruiken krijgen vanaf vandaag een overgangstermijn van 12 maanden voor het uitfaseren van het gebruik van het Vinkje. Na deze overgangsperiode mag het Vinkje niet meer op verpakkingen staan die de consument worden aangeboden.

Resultaten Donorweek: 49.380 registraties, 11.925 JA (24%), 37.455 NEE (76%)

orgaandonatie_social_profile_picDe campagne voor de donorweek heeft dit jaar bijna 50.000 registraties opgeleverd. Dat is veel meer dan de ongeveer 27.500 duizend in de laatste 2 jaren. Voor het eerst echter heeft de meerderheid van de mensen zich geregistreerd met een NEE. Van de bijna 31.844 nieuwe registraties waren er 5.414 JA (17%) en 26.430 (83%) NEE. 17.536 mensen hebben hun registratie gewijzigd. Van hen wijzigden 6.511 hun keuze in een JA (37%) en 11.025 in een NEE (63%).

Voorgaande jaren lag de totale verhouding JA – NEE op respectievelijk 86% tegen 14%. Dit jaar is dat beeld tegenovergesteld: In totaal zei 24% JA en 76% NEE. Niet alleen procentueel, ook in absolute aantallen is het aantal JA registraties lager: 11.925 dit jaar tegenover bijna 24.000 per donorweek in de voorgaande twee jaren.

Veel aandacht voor orgaandonatie

Na de stemming in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel van D66 voor een nieuw registratiesysteem is er veel aandacht voor orgaandonatie. De Eerste Kamer moet zich nog uitspreken over dit wetsvoorstel. Tot die tijd verandert er niets. Wel heeft het voorstel veel vragen opgeroepen en gesprekken gestart over orgaandonatie. Tijdens de Donorweek hebben vrijwilligers, ambassadeurs en medische professionals in het hele land voorlichting en gastlessen over orgaandonatie gegeven. En vooral benadrukt dat het belangrijk is een keuze vast te leggen.

Belang van gesprek over orgaandonatie onverminderd groot

De Donorweek is onderdeel van de campagne: Een leven redden. Je hebt het in je. Het doel is mensen te stimuleren hun keuze over orgaandonatie vast te leggen in het Donorregister. Aangezien meer dan 1.000 mensen op de wachtlijst staan voor een orgaan is het hard nodig dat meer mensen zich met een ‘ja’ registreren. Vorig jaar overleden 134 mensen op de wachtlijst omdat er niet op tijd een orgaan voor hen beschikbaar was. In datzelfde jaar werden 759 transplantaties uitgevoerd dankzij 265 donoren die bereid waren andermans leven te redden. Het belang van het voeren van een continue, goed geïnformeerd gesprek over de keuze tot het wel of niet zijn van donor, is en blijft onverminderd groot.