Project laat zien: ook mensen met dementie kunnen iets aanleren

 Lerend vermogen bij dementieBij mensen met dementie zijn ondanks de ziekte vaak nog mogelijkheden om te leren. In samenwerking met DAZ en het lectoraat Psychogeriatrie van de Haagse Hogeschool heeft Alzheimer Nederland het project ‘Lerend Vermogen’ uitgevoerd. Er zijn tien voorbeelden gefilmd waarbij het lerend vermogen van mensen met dementie in de praktijk zichtbaar wordt. In deze filmpjes worden mensen met dementie geportretteerd die iets hebben aan- of afgeleerd, dankzij goede begeleiding van mantelzorgers en/of zorgverleners.

Alzheimer Nederland zet zich in voor bevordering van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun naasten. Het optimaal benutten van het geheugen en lerend vermogen biedt uitzicht om langer zelfstandig te functioneren. Dit kan een positieve bijdrage leveren aan het zelfbeeld en het onafhankelijkheidsgevoel vergroten, en daarmee de kwaliteit van leven verbeteren. “Leren is niet iets waar je snel aan denkt bij mensen met dementie, omdat juist het geheugen vaak ernstig is aangetast bij dementie”, aldus adjunct-directeur Marco Blom, “toch toont onderzoek aan dat deze mensen, zeker in het beginstadium van de ziekte, vaak nog goed in staat zijn te leren. Het gaat erom de aanwezige competenties goed aan te spreken. ”

Kennis over lerend vermogen is beperkt
Zorgverleners en familieleden zijn onvoldoende bekend met dit fenomeen. Zij nemen vaak, goedbedoeld, teveel uit handen en leren daarmee onbewust afhankelijkheid aan. Waardoor patiënten bijvoorbeeld na het handen wassen niet meer zelf hun handen afdrogen, maar hun handen uitsteken voor hulp hierbij. Het overgrote deel (70%) van de zorg voor mensen met dementie wordt gedaan door familieleden. Maar ook onder professionele zorgverleners is de kennis over en ervaring met lerend vermogen bij dementie nog beperkt. Het project ‘Lerend vermogen bij dementie’ werkt actief aan bewustwording en enthousiasme van mensen met dementie, de naaste omgeving en het onderwijs en verzorgend personeel

Motiveren om te leren
Toepassing van het lerend vermogen van mensen met dementie valt of staat met de aanpak van de familie en /of begeleiders. Belangrijke randvoorwaarden zijn wel o.a. dat het leren in een goede sfeer gebeurt, zonder dwang, dat er rekening wordt gehouden met beperkingen en dat er niet wordt gecorrigeerd. Meer weten? Kijk op www.alzheimer-nederland.nl/dementie en http://www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl/c/toolkit

Het project Lerend Vermogen bij dementie is mogelijk gemaakt door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en wordt uitgevoerd door Alzheimer Nederland i.s.m. de Haagse Hogelschool en DAZ (Dirkse Anders Zorgen).

Senioren dol op hun huisarts

Senioren dol op hun huisarts Nederlanders boven de 65 jaar zijn erg tevreden over hun huisarts. De artsen van nu krijgen hoge cijfers voor zowel sociale vaardigheden als vakkennis. In de afgelopen vijftig jaar is het vak sterk veranderd. Nieuwe technieken geven winst, maar ook risico’s. Dit blijkt uit onderzoek door KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland.

Zeventien jaar, zo lang komen senioren gemiddeld bij hun vaste huisarts. Zo’n vier keer per jaar komen ze op consult. Ze geven hem of haar het rapportcijfer 8,1 voor sociale vaardigheden en vakkennis. De arts verwijst goed door volgens 95% van de respondenten en 91% vindt de praktijk goed bereikbaar.

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Het vak van huisarts is onmiskenbaar veranderd in de afgelopen decennia. De huisarts van nu is minder afstandelijk en autoritair; hij luistert beter, is gemakkelijker benaderbaar en meer betrokken. Onze leden geven aan dit prettig te vinden.”

Een consult duurt gemiddeld 11 minuten; acht van de tien senioren vinden dat voldoende. Na afloop heeft 85% van hen het gevoel een volledig antwoord te hebben gekregen op hun vragen. Toch is er ook ruimte voor verbetering. Senioren betreuren het dat artsen minder dan vroeger aan huisbezoeken doen en door de hogere werkdruk minder tijd hebben voor hun patiënten.

Internet en nieuwe techniek
Een kwart van de senioren zoekt online naar gezondheidsinformatie. De meesten gebruiken Google, of ze zoeken op sites als Thuisarts, Gezondheidsnet en -plein, de Apotheker, huisarts.nl, Wikipedia en sites van ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

Meer uitkomsten over ouderen en digitale techniek vanuit dit onderzoek, zijn:
– 60% zoekt na afloop van een consult online informatie over wat er besproken is.
– 30% wil best ‘beeldbellen’ met hun arts, om niet langs te hoeven gaan.
– 12% kreeg een gezondheidsvraag via internet beantwoord, zodat een gesprek met de huisarts niet meer nodig was.

“Internet en nieuwe technieken geven onmiskenbaar kansen voor artsen en senioren. Toch zijn er ook risico’s, want veel ouderen zijn nog niet online. Deze cijfers wijzen uit dat praktijkconsulten niet zomaar vervangen kunnen worden door digitale consulten”, aldus Manon Vanderkaa.

Groeiend aantal gezondheidsministers: samenwerken op medicijnbeleid

Beeld: ©Ministerie VWS

Het huidige systeem van medicijnontwikkeling is niet duurzaam. De betaalbaarheid van nieuwe medicijnen komt steeds verder onder druk als we niets veranderen. De aanwezige landen vandaag in Parijs hebben de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gevraagd ondersteuning te bieden bij de noodzakelijke veranderingen. Namens Nederland was minister Edith Schippers (VWS) aanwezig bij deze mondiale bijeenkomst.

Samen optrekken moet ervoor zorgen dat nieuwe innovatieve medicijnen wereldwijd sneller beschikbaar worden voor de patient, tegen lagere en aanvaardbare prijzen, beter inzichtelijk is welke nieuwe medicijnen eraan komen en nieuwe businessmodellen worden ontwikkeld. Binnen de OESO is een platform dat zich hierover buigt, waar Nederland aan deelneemt.

“De internationale wind is echt aan het veranderen, het aantal landen dat aandringt op verandering groeit snel”, aldus Schippers. “Dat heb ik ook hier vandaag in Parijs gemerkt”.

Naast de aanwezige Europese landen steunden onder andere ook Canada, Chili, Australië, Israel, Zuid-Korea en Japan het idee om samen op te trekken.