Werelddekking zorgkosten blijft in basispakket

De beperking van de zogenaamde werelddekking voor zorgkosten buiten Europa is van de baan. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Door het besluit blijft de vergoeding van deze kosten in het basispakket.

Zorgkosten die mensen maken als zij buiten Europa reizen, worden deels vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Vanaf 1 januari 2017 zou aan de vergoeding vanuit het basispakket een einde komen. Op voorstel van minister Schippers ziet het kabinet hier echter van af. Volgens de bewindspersoon wordt de wet, na de behandeling van het wetsvoorstel op 14 juni 2016 in de Tweede Kamer, te complex en daarom onuitvoerbaar.

Het verlies op de beoogde besparing wordt in het voorjaar van 2017 in de begroting van VWS verwerkt.

Miljoenenstrop dreigt voor schoonheidsspecialisten

Schoonheidsspecialisten in Nederland dreigen gezamenlijk tot Euro 58 miljoen economische schade te lijden wanneer minister Schippers van VWS haar voorgenomen wetswijziging rondom IPL/Laserbehandelingen doorvoert. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van ANBOS, de brancheorganisatie voor schoonheidsverzorging.

De becijferde schade loopt zo hoog op door een combinatie van omzetverlies, afschrijvingskosten en doorlopende leasecontracten. Voorzitter Kees Hoogendijk van ANBOS: “Het kan niet zo zijn dat de voorgenomen wetswijziging rondom IPL/Laser veel schoonheidsspecialisten in de problemen brengt. Ik roep Minister Schippers op tot hernieuwd overleg met de sector om te voorkomen dat een grote groep kleine ondernemers de deur moet sluiten”.

Ontharingsbehandelingen belangrijke bron van inkomsten
Van alle schoonheidsspecialisten voert 69 procent ontharingsbehandelingen uit en maakt 18 procent gebruik van IPL- of laserapparaten. In ruim een op de drie gevallen bedraagt de jaaromzet die met het IPL- of laserapparaat wordt gerealiseerd meer dan Euro 26.000,-, terwijl de gemiddelde landelijke jaaromzet van die gespecialiseerde ondernemers rond de Euro 57.000,- ligt. Dat betekent voor hen een omzetverlies van maar liefst 45%.
Ook de kleinere bedrijven zullen hieronder gebukt gaan. Hun gemiddeld landelijke jaaromzet is ca. Euro 30.000, de omzet met IPL/laser ca. Euro 10.000 zodat ook zij een fors verlies moeten incasseren.

Afschrijvingskosten en leasecontracten
De gemiddelde aanschafprijs van een IPL/laserapparaat is ca. Euro 30.000, in sommige gevallen zelfs Euro 70.000 of meer. Van deze apparaten is het merendeel (79 procent) door de specialisten zelf gekocht, terwijl 21 procent wordt geleased. In de helft van de gevallen bedraagt het leasebedrag Euro 1.000,- per maand of meer, waarbij de meeste leasecontracten nog tot 2020 doorlopen.

Miljoenenschade voor branche als geheel
De totale schade van de voorgenomen maatregelen voor de branche ligt rond Euro 58 miljoen. Het grootste deel hiervan – Euro35 miljoen – komt uit directe omzetderving, Euro 19 miljoen uit doorlopende leasecontracten en Euro 4 miljoen door te nemen afschrijvingskosten. Voor sommige ondernemers heeft dit grote gevolgen en betekent dat zij hun deur moeten sluiten.

Schippers investeert miljoenen in nieuwe antibiotica en alternatieven

acetylsalicylzuurMinister Edith Schippers (VWS) investeert de komende 4 jaar ruim 6 miljoen euro in onderzoek naar nieuwe antibiotica. Het geld is bestemd voor een nieuw onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van antibiotica en verbonden aan het eveneens nieuw op te richten National Antibiotic Development Platform. Het platform is onderdeel van het Netherlands Center for One Health en gaat onderzoek bundelen en versterken. Zowel het platform als het onderzoek gaan nog eind dit jaar van start. Schippers maakte dit vandaag bekend in New York, waar zij op een speciale bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties spreekt over het bestrijden van antibioticaresistentie.

Antibioticaresistentie is mondiaal een bedreiging voor de volksgezondheid. Kern van het probleem is dat door onzorgvuldig gebruik steeds meer bacteriën ongevoelig worden voor de werking van antibiotica. Gevolg is dat nu eenvoudig te genezen ziektes (zoals long- of blaasonsteking) weer levensbedreigend kunnen worden. Naar schatting van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) vallen er wereldwijd jaarlijks ca 700.000 doden als gevolg van antibioticaresistentie. Sinds 1987 zijn er geen nieuwe klassen antibiotica meer op de markt gekomen. Om resistente bacteriën te kunnen bestrijden, is het cruciaal om meer onderzoek te doen naar nieuwe antibiotica of alternatieve (preventieve) behandelingen, zoals vaccins en probiotica.

Het nationale onderzoeksplatform faciliteert nauwe samenwerking tussen relevante kennisinstellingen en bedrijven in de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en alternatieven. De belangrijkste partners zijn het Netherlands Center for One Health, het Center for Antimicrobial Research in Leiden, Center for Sustainable Antimicrobials in Groningen, en Immuno Valley. Om de ontdekking van nieuwe middelen extra te stimuleren, wordt samen met de Technologiestichting STW, het ministerie van VWS, de topsector Life Sciences & Health, en de bovengenoemde partners een onderzoeksprogramma opgezet. Technologiestichting STW investeert 2 miljoen euro in het programma.

Schippers geeft al enige tijd – vooral ook in haar internationale contacten (met landen als VS, Canada, Verenigd Koninkrijk, Zweden, China, Brazilië, Rusland en India, maar ook met de WHO) – hoge prioriteit aan het bestrijden van antibioticaresistentie. Dat deed zij ook tijdens het Nederlands EU-Voorzitterschap het eerste half jaar van 2016. In september 2014 op een bijeenkomst van de door president Obama geïnitieerde Global Health and Security Agenda in Washington, werd Nederland leading country op het tegengaan van antibioticaresistentie. In oktober dit jaar vindt deze GHSA-conferentie in Rotterdam plaats.