Minder moe bij suikerziekte door online therapie

Cover image volume 5, Issue 5Een nieuwe cognitieve gedragstherapie via internet helpt tegen chronische vermoeidheid bij mensen met diabetes type-1. Ongeveer drie kwart van de patiënten is na het volgen van deze therapie, niet langer ernstig moe. Ook zijn ze minder beperkt in hun dagelijks leven. Dit blijkt uit onderzoek van het AMC, het Radboudumc  en het Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV), dat 26 april is gepubliceerd door The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Veertig procent van alle patiënten met diabetes type-1 is chronisch moe. Patiënten ervaren dit als een van de meest belemmerende gevolgen van hun ziekte. Tot nu toe bestond er geen effectieve behandeling voor moeheid van mensen met suikerziekte.

Het NKCV ontwikkelde een cognitieve gedragstherapie via het internet, Dia-Fit, speciaal voor mensen met diabetes type-1 en chronische vermoeidheid. Het uitgangspunt van de behandeling is dat de moeheid ontstaat door de ziekte, maar dat de klachten kunnen afnemen als de patiënt daar anders mee omgaat.

Het onderzoek naar de effectiviteit van de therapie werd uitgevoerd met 120 diabetespatiënten met ernstige vermoeidheidsklachten. Zestig van hen kregen de therapie en zestig niet. Uit de resultaten bleek dat degenen met de behandeling na vijf maanden significant minder moe waren dan de patiënten die het programma niet hadden gevolgd. Ongeveer driekwart van de behandelde groep viel na de behandeling zelfs niet meer in de categorie ernstig moe. Ook waren de patiënten minder beperkt in hun dagelijkse functioneren.

De therapie
De behandeling richt zich op gedachten en gedrag die de vermoeidheid mogelijk in stand houden en probeert deze aan te pakken. De behandeling bestaat uit online opdrachten gecombineerd met een aantal gesprekken met een therapeut. Met oefeningen en tips leren patiënten hun activiteiten beter te verdelen over de dag, lichamelijk actief te blijven, beter met hun diabetes om te gaan en hun slaap-waak patroon te verbeteren. In samenspraak met een therapeut wordt de behandeling afgestemd op de persoonlijke behoeftes en situatie van de patiënt. Patiënten kunnen het programma grotendeels vanuit huis en op een zelf gekozen moment volgen.
Het NKCV is van plan de therapie op te nemen in hun reguliere zorgaanbod. Het onderzoek werd gesubsidieerd door het Diabetes Fonds.

12 mei 2017: Aandacht voor tandvlees op European Gum Health Day

De European Gum Health Day is een internationale dag voor het bewustzijn van tandvleesaandoeningen en vindt plaats op 12 mei.

Verschillende parodontologiepraktijken stellen zich open voor een gratis screening van het tandvlees. Wat houdt deze screening in? Om te beoordelen of tandvlees gezond of ontstoken is, wordt de ruimte tussen de tand en het tandvlees, de pocket, opgemeten. Dit gebeurt met een speciaal meetinstrument: een pocketsonde. Er wordt gekeken hoe diep de pockets zijn. Hoe dieper de pockets, hoe ernstiger de ontsteking. Er wordt voorlichting en uitleg gegeven over de staat van het tandvlees en eventuele ernst van de aandoening.

De deelnemende praktijken zijn te raadplegen op http://www.nvvp.org/

Daarop is vermeld waar en hoe laat de screening uitgevoerd wordt.

Wat is tandvleesontsteking?
De officiële naam voor ernstige tandvleesontsteking is parodontitis. Parodontitis is een ernstige ontsteking van het tandvlees en onderliggende kaakbot. In het ergste geval  kunnen tanden en kiezen los gaan staan en zelfs eruit vallen. Gezond tandvlees heeft ook een effect op de algehele gezondheid. Het is dus belangrijk te weten hoe het met je tandvlees gesteld is.

200ste blaasverwijdering bij blaaskanker in MMC

Afbeeldingsresultaat voor Laurent FossionUroloog Laurent Fossion heeft de 200ste laparoscopische radicale cystectomie, ofwel blaasverwijdering middels een kijkoperatie uitgevoerd. In MMC worden alle ingrepen op het gebied van oncologie middels een kijkoperatie uitgevoerd. Dit is uniek in Nederland. Deze vorm van opereren is minder belastend voor de patiënt (vanwege kleine sneetjes), er is minder bloedverlies tijdens de operatie, de patiënt hoeft nog zelden naar de intensieve care afdeling na de ingreep, er zijn minder complicaties en de patiënt kan eerder terug naar huis en aan het werk.

Als er een kwaadaardig gezwel in de blaas wordt aangetroffen, wordt de blaas in zijn geheel verwijderd door middel van een kijkoperatie. Landelijk heeft MMC een vooraanstaande rol op het gebied van laparoscopie. De afdelingen urologie, maar ook chirurgie en gynaecologie werken nauw samen op dit gebied en delen hun kennis binnen het Centrum voor Kijkoperaties. Zij verrichten moeilijke kijkoperaties waarvoor grote expertise vereist is. Dankzij jarenlange ervaring kunnen ook deze complexe operaties uitgevoerd worden door middel van deze minder belastende operatietechniek.

Aantoonbare kwaliteit
Urologische oncologische chirurgie wordt steeds vaker alleen door gespecialiseerde ziekenhuizen aangeboden. Deze trend zet naar verwachting zover door dat ingrepen landelijk gezien geconcentreerd zullen worden binnen enkele gespecialiseerde centra. Een dergelijk centrum voldoet aan alle kwaliteitsnormen op gebied van blaaskanker als er per jaar minimaal twintig cystectomieën voor blaaskanker gedaan worden. MMC voldoet al jaren ruim aan de landelijke norm voor blaasoperaties van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU).

Powered by WP Tutor.io