Veel aandacht voor voeding in ziekenhuizen

schippersEen onbeperkt aantal eetmomenten, snel eten bestellen via een tablet of smartphone, tevredenheidonderzoeken en een aangepast voedingsaanbod voor verschillende groepen patiënten. Uit onderzoek van de Stuurgroep Ondervoeding, in opdracht van het ministerie van VWS, naar voedingsconcepten in de Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat er veel aandacht is voor een goed en gezond voedingsaanbod.  Daarnaast ziet de Stuurgroep wel aanknopingspunten om het voedingsaanbod in ziekenhuizen te verbeteren. Dat schrijft minister Edith Schippers (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Met dit onderzoek wordt uitvoering gegeven aan de motie van de Tweede Kamerleden Dik-Faber (ChristenUnie) en Bouwmeester (PvdA).

Minister Schippers: ‘Ziek zijn kost nu eenmaal energie. Een voorbeeld daarvan is dat het herstel van een wond extra energie en eiwitten kost. Goede voeding in ziekenhuizen is dan cruciaal. Het leidt tot een sneller herstel en korter verblijf. Dit rapport laat zien dat ziekenhuizen het belang van goede voeding onderstrepen. Daar ben ik blij om. Sommigen lopen daar nog in achter. Ik roep die ziekenhuizen op daar werk van te maken en anderen hun goede voorbeelden te delen’.

Conclusies

Uit de grote belangstelling vanuit ziekenhuizen voor dit onderwerp en het aantal reacties op het onderzoek (96% van de ziekenhuizen heeft gereageerd)  blijkt dat goede voeding voor alle ziekenhuizen een belangrijk onderwerp is. De Stuurgroep concludeert daarbij het volgende:

  • Er is een aangepast voedingsaanbod voor speciale doelgroepen zoals kinderen, ouderen en oncologische patiënten.
  • Bij de meeste ziekenhuizen is de warme maaltijd verplaatst naar het einde van de middag en kan de patiënt bij de broodmaaltijd ter plekke kiezen wat er gegeten wordt.
  • Het bestellen is makkelijker, sneller en moderner door gebruik te maken van apps op een tablet of smartphone.
  • Er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de patiënt over het eten.
  • De patiënt krijgt bij sommige ziekenhuizen een onbeperkt aantal eetmomenten en veel verschillende menu-opties aangeboden.
  • Er is aandacht voor ondervoeding en voor de voedingswaarde van tussendoortjes en maaltijden.

Verbeterpunten

De Stuurgroep ziet ook ruimte voor verbetering. Zo moeten ziekenhuizen de voedingsinname van patiënten beter meten, het voedingsaanbod aantrekkelijker maken en de kennis van voedingsassistenten binnen het ziekenhuis meer benutten.