Astma onder de knie dankzij de genen

LongfondsNederlandse topwetenschappers gaan baanbrekend onderzoek doen naar medicijnen voor kinderen die hun astma niet onder controle krijgen. De verklaring zit mogelijk in hun genen. Met de steun van donateurs wil het Longfonds (voorheen Astma Fonds) 2,1 miljoen euro uittrekken voor drie grote studies naar longziekten.

In juli ontvingen drie consortia van kennisinstellingen de toezegging dat het Longfonds wil investeren in hun studies. Het Longfonds wil longziekten de wereld uit helpen en onderzoek helpt om onze dromen te realiseren: longziekten voorkomen, een betere behandeling van ernstige longziekten en herstel van beschadigd longweefsel. De drie onderzoeksprojecten starten nu. Het Longfonds verwacht dat de studies succesvol worden afgerond, dankzij de steun van donateurs in de komende jaren.

Medicijnen bij kinderen
Vanuit het AMC Amsterdam richt een team onderzoekers op medicijngebruik bij kinderen die hun astma niet onder controle krijgen. Bij 2 tot 3 op de 10 kinderen met astma werken ontstekingsremmende medicijnen onvoldoende, ze hebben nog steeds last van hun longziekte. Heel vervelend voor een kind: je kunt niet sporten, mist school of verjaardagsfeestjes, en andere kinderen begrijpen niet waarom je zo vaak ziek bent. De onderzoekers gaan met hun collega’s van het UMC Groningen en het Erasmus MC Rotterdam bekijken of kennis van de genen kan helpen om deze kinderen gerichter medicijnen te geven. Want met de juiste medicatie voelen kinderen zich beter en kunnen ze een normaal leven leiden, net als hun leeftijdsgenootjes.

Te vroeg geboren
Elk jaar worden ongeveer 18.000 baby’s te vroeg geboren (eerder dan 37 weken). Eén van de oorzaken voor vroeggeboorte is een vruchtwaterinfectie. De ongeboren baby krijgt een longontsteking waardoor zijn longen schade oplopen en niet goed ontwikkelen. Te vroeg geboren baby’s lopen meer risico op astma en andere longklachten gedurende hun hele leven. Als te vroeg geboren baby’s aan de beademing moeten, dan kunnen hun longen daardoor nog extra beschadigd raken. Onderzoekers van Maastricht UMC+, het Hubrecht instituut en UMC Utrecht willen de komende jaren een manier vinden om de longen van te vroeg geboren baby’s te kunnen herstellen. Ze vermoeden dat stamcellen een veelbelovende behandeling kunnen zijn, zowel voor de schade door vroeggeboorte als voor schade ontstaan door beademing. Stamcellen hebben namelijk de eigenschappen dat ze ontsteking remmen en herstel stimuleren.. Vinden de onderzoekers een manier die werkt, dan kan vervolgonderzoek nieuw perspectief bieden aan deze kwetsbare kinderen.

Vermoeidheid bij COPD
Bij een longziekte denken mensen vooral aan benauwdheid, maar de impact voor patiënten is groter. Zo is ernstige moeheid iets dat veel voorkomt bij COPD patiënten en hun leven met een longziekte nog moeilijker maakt. Moeheid bij mensen met COPD is waarschijnlijk het gevolg van een optelsom: minder conditie, bijkomende ziekten, psychologische klachten en ziekenhuisopnames. Onderzoekers van CIRO in Horn, Radboud UMC, AMC Amsterdam en Maastricht UMC+ gaan kijken naar deze onderliggende oorzaken en hoe deze het beste aangepakt kunnen worden.

Stimulans
In totaal wil het Longfonds ruim twee miljoen euro investeren in deze drie onderzoeken. Voorwaarde is dat de kennisinstellingen nauw samenwerken. “Met slagkracht en focus komt wetenschappelijk onderzoek sneller tot resultaten waar mensen met een longziekte bij gebaat zijn”, zegt Rutgers. Deze drie onderzoeken zijn geselecteerd door de Wetenschappelijke Advies Commissie, waarin wetenschappers, zorgverleners én mensen met een longziekte zijn vertegenwoordigd.

Longfonds
Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen. Voor en met iedereen.
We maken onderzoek mogelijk. We pakken vieze lucht aan. En we doen er alles aan om
kinderen rookvrij te laten opgroeien. We komen op voor de beste zorg voor longpatiënten én voor iedereen die dat misschien ooit wordt. In Nederland zijn ruim een miljoen mensen met een longziekte, zoals astma, COPD of een zeldzame longziekte.