Rokende vaders onderschatten risico voor eigen baby

sigaretVaders die roken, weten dat dat slecht is voor hun zwangere vrouw en hun kind. Alle reden om te stoppen, zegt driekwart van hen. Toch blijven de meeste vaders roken. De kans op longziekten en wiegendood is dan groter en deze kinderen krijgen niet de kans om rookvrij op te groeien. “De vader die serieus werk maakt van stoppen met roken, geeft de longen van zijn kind de gezonde start die elke ouder wenst”, zegt Michael Rutgers, directeur van het Longfonds.

Driekwart (74%) van de rokende vaders met een baby op komst of een kind tot één jaar, zou stoppen als het een risico is voor het kind. Dat blijkt uit onderzoek dat het Longfonds (voorheen Astma Fonds) onder aanstaande en jonge vaders liet doen door GfK. “Er is al veel bekend over zwangeren en stoppen met roken, maar naar de vaders werd nooit gekeken. Terwijl deze cijfers tonen dat juist zij verschil kunnen maken voor de nieuwe rookvrije generatie”, zegt Rutgers. In de rookvrije generatie worden opgroeiende kinderen beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken.

Minderen
Uit het onderzoek blijkt dat de meeste vaders wel weten dat roken slecht is voor kinderen en zwangere vrouwen. Maar de meerderheid vindt zelf stoppen niet nodig en past hooguit het gedrag wat aan: de helft rookt voortaan buiten, de rest rookt thuis als het kind niet in de buurt is of rookt minder dan voorheen. Een kwart van de aanstaande of kersverse vaders die roken, houdt niet bewust rekening met roken rondom kinderen.
“Het is belangrijk dat vaders inzien dat roken, ook al doen ze dat niet pal naast hun baby, toch een risico is voor hun kind” aldus Rutgers. “Hun kinderen krijgen zo niet de kans om rookvrij op te groeien. Blijkbaar zien deze vaders de risico’s voor hun kind niet. Terwijl ze enorm verschil kunnen maken voor hun kind en voor de moeders die willen stoppen met roken.”

Risico’s voor de baby
Kinderen die meeroken, hebben meer kans op longinfecties, astma en wiegendood. Ook als kinderen niet in de buurt zijn, komen ze in aanraking met de schadelijke stoffen die roken in huis achterlaat. “Wat jij ruikt, komt in ieders longen”, zegt Rutgers. Ventileren helpt er niet tegen. Schadelijke stoffen blijven hangen in een ruimte, in de gordijnen en je kleding, op meubels en de vloer. “Precies daar waar je baby rond kruipt.”

Zien roken, doet roken
Anderen zien roken, verlaagt voor kinderen de drempel om later zelf te gaan roken. Kinderen kopiëren namelijk gedrag van anderen, om te beginnen hun familie. Het is belangrijk dat kinderen de gezonde sociale norm leren om dat vol te houden. Een rookvrije omgeving maakt kinderen weerbaarder om later zelf niet te gaan roken.

Het Longfonds moedigt alle (aanstaande) vaders aan om te stoppen met roken. Stoppen is niet eenvoudig, maar met advies en ondersteuning is de kans van slagen groter. Ga naar ikstopnu.nl voor meer informatie.

Rookvrije Generatie
Het Longfonds nam, samen met de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding, het initiatief voor de beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’. Steeds meer mensen en organisaties werken toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Dat lukt als we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen komen rookvrij maken. Iedereen kan iets doen. Zo gaan we samen op weg naar een Rookvrije Generatie.
Zie ook www.longfonds.nl/rookvrije-generatie

Longfonds
Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen. Voor en met iedereen. We maken onderzoek mogelijk. We pakken vieze lucht aan. En we doen er alles aan om kinderen rookvrij te laten opgroeien. We komen op voor de beste zorg voor longpatiënten én voor iedereen die dat misschien ooit wordt. In Nederland zijn ruim een miljoen mensen met een longziekte, zoals astma, COPD of een zeldzame longziekte.