Belangrijke stap voor hartpatiënten: zorgverzekeraar vergoedt eHealth

Het Slingeland Ziekenhuis, Sensire en Menzis werken nu nog beter samen om mensen met hartfalen thuis te begeleiden. Hartpatiënten kunnen zelf twee keer per week via de iPad hun hartslag, bloeddruk en gewicht doorgeven zodat hun gezondheid beter kan worden gevolgd en ze minder vaak voor controles naar het ziekenhuis moeten. Deze nieuwe digitale zorgverlening wordt nu door zorgverzekeraar Menzis volledig vergoed.

Enige tijd geleden sloegen het ziekenhuis, de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar met het project InBeeld ook al de handen ineen om zorg op afstand te bieden aan mensen met de longziekte COPD. Via de cVitals app van het Nederlandse bedrijf FocusCura, die simpelweg werkt op een iPad of ander digitaal device, kunnen klanten, verpleegkundigen of artsen informatie uitwisselen en beeldbellen via een beveiligde verbinding. Zo nodig heeft de klant direct contact met de verpleegkundige of wordt er een afspraak in het ziekenhuis geregeld.

Met deze toepassing komen de kennis van de cardioloog van het Slingeland Ziekenhuis, de verpleegkundige kennis van Sensire en de financiële ondersteuning van Menzis op een vanzelfsprekende manier bij elkaar. Voor de klanten in de Achterhoek gaat de kwaliteit van leven met sprongen vooruit: Ze hoeven minder vaak naar het ziekenhuis en doordat ze zelf de regie nemen over hun gezondheid gaan ze ook gezonder leven.

Een tevreden gebruiker van deze zorg op afstand is John Diederik in het Gelderse Hengelo. De tijd die John en zijn vriendin anders kwijt zouden zijn aan bezoeken aan de dokter of het ziekenhuis, gaat nu naar de dingen die het leven leuk en interessant maken. “De technologische mogelijkheden van tegenwoordig zijn grenzeloos. Zo blijf ik in contact via Facebook en gebruik ik Google Maps, vertelt hij. “Het is geweldig om te zien hoeveel oplossingen er zijn, en nu dus ook voor zorg.”