Betere zorg bij acuut hartinfarct

hartinfacrtjpgDe cardiologen van Medisch Spectrum Twente in Enschede, ZGT in Almelo en Hengelo en streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk gaan de zorg voor patiënten met een hartinfarct verbeteren. Dat doen ze door in de regio Twente en Noord en Oost Gelderland nauwer samen te werken met regionale huisartsen, Ambulance Oost en ambulancedienst Witte Kruis, Netwerk Acute Zorg Euregio en De Hart&Vaatgroep. Dit alles in het kader van het landelijke project NVVC Connect, waarvoor op donderdag 23 april het officiële startsein is gegeven.

Het acuut hartinfarct is nog steeds een van de meest voorkomende oorzaken van sterfte en invaliditeit in Nederland. Per jaar worden meer dan 27.000 patiënten opgenomen met een acuut infarct. Door goede organisatie van zorg kan de prognose van patiënten sterk worden verbeterd. Uitgangspunt daarbij is een sterke en goed samenwerkende keten: van huisarts en ambulance tot en met dottercentrum en revalidatie.

De zorg omtrent het acuut hartinfarct is in Nederland regionaal georganiseerd. Met NVVC Connect wordt op regionaal niveau in kaart gebracht hoe de zorg rondom het acuut hartinfarct is geregeld.

NVVC Connect
NVVC Connect is een project van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en heeft als uitgangspunt een sterke en goed samenwerkende zorgketen: van huisarts en ambulance tot en met dottercentrum en hartrevalidatie. Het project heeft tot doel de zorg voor patiënten met een acuut hartinfarct verder te verbeteren. Omdat elke minuut telt is, is een efficiënte zorgketen van groot belang.

Speerpunten
De deelnemende partijen in de regio Twente en Noord en Oost Gelderland hebben een aantal speerpunten benoemd.
De komende maanden worden patiënten ervaringen en -voorkeuren bij een acuut hartinfarct door onderzoekers gezondheidswetenschappen van de Universiteit Twente in kaart gebracht. Daarnaast wordt onderzocht hoe deelname van patiënten aan hartrevalidatie bevorderd kan worden. “Niet alle patiënten met een doorgemaakt hartinfarct volgen hartrevalidatie. Dat is jammer” stelt Gert van Houwelingen, cardioloog in Medisch Spectrum Twente “Want hartrevalidatie heeft een bewezen effect. Patiënten herstellen sneller, krijgen een betere conditie en kunnen vaak sneller weer aan het werk.” En daarom maken de cardiologen zich samen met de zorgverzekeraar sterk voor het aanbieden van hartrevalidatie dichterbij de patiënt: door de eerstelijns fysiotherapeuten.