Contact maken met een baby of peuter met een ontwikkelingsachterstand

Jonge kinderen leren communiceren in het contact met hun ouders, maar beperkingen van het kind kunnen de groei van dat contact belemmeren. In september start Stichting Milo op verschillende plaatsen in Nederland nieuwe ComOOK groepen voor deze ouders. ComOOK is een vroeginterventie programma dat met individuele adviezen steun biedt aan ouders en hun kinderen in de eigen thuissituatie. Het programma duurt circa 14 weken.

Met het programma Communicatie Ondersteuning voor Ouders van Kinderen met te verwachten ernstige, meervoudige beperkingen (ComOOK) helpt Stichting Milo ouders om ondanks beperkingen toch mogelijkheden en kansen te zien en te gebruiken voor het maken van contact met hun kind.
De kinderen kunnen variëren in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Er kan sprake zijn van klachten die nog gediagnosticeerd moeten worden, van signalen van ontwikkelingsachterstand of van een syndroom of aandoening zoals Down syndroom, Rett syndroom, Angelman syndroom, Prader-Willie syndroom.

Het ComOOK programma bestaat uit ongeveer 12 huisbezoeken en een 3-tal workshops voor ouders. De huisbezoeken zijn deels ingericht als Video Home Training en deels als behandelsessies. Milo zet een multidisciplinair team in voor de ondersteuning van de ouders. Inmiddels is ervaring opgedaan met een aantal ComOOK trajecten met aan het eind doorgaans zeer tevreden ouders. Zoals Ellen, de moeder van Anna: “Ik ben heel blij voor mijn dochter Anna. Ondanks dat ze niet kan praten, weten we nu dát en hóe Anna ons veel meer kan vertellen dan een jaar geleden en ook hoe we haar hierin het best kunnen ondersteunen. Dit alles dankzij de hulp van Stichting Milo.”

Het ComOOK programma is ontwikkeld door Hans van Balkom van Stichting Milo. Als hoogleraar Ondersteunde Communicatie is hij verbonden aan de Radboud Universiteit. “Samen met de ouders zoeken, banen en verstevigen we een kind-eigen ontwikkel-pad. We maken een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden en de benodigde ondersteuning voor nu en straks. We leren de ouders hoe ze zicht en inzicht krijgen in de verborgen mogelijkheden van hun kind en hun zelf. Ze ervaren hoe ze met behulp van verschillende communicatie ondersteunende middelen passende gelegenheden en kansen kunnen scheppen om direct in contact te kunnen komen met hun kind en zich daarbij bewust worden van hun rol en inbreng.”

Milo start in september 2016 met nieuwe ComOOK groepen in verschillende regio’s in Nederland. Lees meer over het programma en over de wijze van aanmelden op www.stichtingmilo.nl of neem contact op via 073 – 73 70 287 of info@stichtingmilo.nl. Financiering van het ComOOK programma geschiedt veelal via de Zorgverzekeringswet. In sommige situaties is financiering via de WLZ ook mogelijk.

Over Stichting Milo
Stichting Milo is een kennis- en behandelcentrum voor mensen met een ernstige meervoudige communicatiebeperking. Milo heeft als doel het ontwikkelen, uitvoeren, leveren en garanderen van continuïteit van kennis, cliëntgerichte en cliënt-ondersteunende zorg en dienstverlening op het gebied van Ondersteunde Communicatie. Wij organiseren onze diensten aanvullend aan en ondersteunend in samenwerking met alle betrokkenen in zorg en onderwijs. Deze werkwijze zorgt ervoor dat wij in staat zijn om specialistische kennis bijeen te brengen, verder te ontwikkelen en beter toegankelijk te maken.