‘Een patiëntenstop is niet van deze tijd’

Thuiszorgaanbieders geven aan geen geld meer te hebben om nieuwe cliënten aan te nemen of om terminale zorg te leveren. Bij de landelijk werkende thuiszorgorganisatie Zusterindebuurt is iedere cliënt welkom. Zusterindebuurt kiest er bewust voor om vooraf geen bindende afspraken met verzekeraars te maken, maar dit via het zogenaamde restitutiemodel te leveren. Dit betekent dat er geen sprake is van een productieplafond.

Zusterindebuurt is een franchise onderneming voor zzp ‘ers (zelfstandigen zonder personeel) die over heel Nederland werkzaam zijn binnen de aanspraak wijkverpleging. Zusterindebuurt maakt onderdeel uit van de WeCareCircle Groep.

In Nederland heeft iedereen verplicht een zorgverzekering afgesloten. Daarbinnen is het volledig vrij om zelf een thuiszorgaanbieder te kiezen die het beste past bij de cliënt en zijn woonomgeving. Dit geldt ook voor de aanbieders die geen contract hebben gesloten met een zorgverzekeraar. De betrokken zzp’ers, die als franchisenemer opereren, kunnen werken binnen de polissen van alle zorgverzekeraars.

Cliënten die kiezen voor Zusterindebuurt hebben niet te maken met een patiëntenstop. Zusterindebuurt is een franchiseorganisatie die op dit moment ruim 1000 zelfstandige professionele zorgverleners kent, die gezamenlijk kwalitatief en op maat thuiszorg verlenen. Allen professionals met tientallen jaren ervaring in het verlenen van persoonlijke zorg.

Zusterindebuurt kan minimaal 88% van alle zorgkosten direct besteden aan de cliënt. Iedere cliënt die kiest voor Zusterindebuurt kiest daarbinnen ook nog zijn eigen zorgverlener die het beste bij hem of haar past. Zusterindebuurt kent een lage overhead en werkt niet met een bemiddelingsfee.