Geen verband tussen gezond leven en leerprestaties volwassenen

Slaap, voeding en beweging vertonen geen relatie met de leerprestaties en de intelligentie van volwassen studenten in het afstandsonderwijs. Wel hebben studenten met een lagere body mass index en een hogere levenstevredenheid, meer kans op een succesvolle afronding van hun studie. Dit concludeert promovendus Jérôme Gijselaers in zijn proefschrift ‘Biological Lifestyle Factors in Adult Distance Education: Predicting Cognitive and Learning Performance’. Gijselaers promoveert op 6 november 2015 aan de Open Universiteit.

Volwassen studenten
Hersenonderzoek toont aan dat factoren zoals beweging, slaap en voeding (biologische leefstijlfactoren) een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van onze cognitieve functies (intelligentie) en onze leerprestatie. Het is bekend dat bepaalde aspecten, denk aan bijvoorbeeld actief gedrag, slaapduur en ontbijten, voorspellend zijn voor de leerprestaties van kinderen en adolescenten in traditioneel onderwijs. Door de toenemende noodzaak om levenslang te blijven studeren, ontstond de vraag hoe dat zit met volwassenen. Is er ook een relatie tussen deze biologische leefstijlfactoren en het cognitief functioneren en de leerprestatie van volwassen studenten in het afstandsonderwijs? Dat is de centrale vraag van het onderzoek van Jérôme Gijselaers.

Executief functioneren en leerprestaties
Gijselaers onderzocht de mogelijke relatie bij ruim tweeduizend studenten van de Open Universiteit. Zij werden gevraagd inzicht te geven in zaken als demografische gegevens, gezondheid, leefstijl, studie-intentie en leerbeperkingen. Gijselaers concludeert dat biologische leefstijlfactoren geen bewezen relatie hebben met het cognitief functioneren en de leerprestaties van volwassen afstandsstudenten. Ook op het executief functioneren – het vermogen om te plannen, de concentratie en het werkgeheugen – hebben de biologische leefstijlfactoren geen invloed. Overigens blijken studenten met een lagere body mass index en een hogere levenstevredenheid wel meer kans te hebben om hun studie succesvol af te ronden.

Beter opvangen
‘Het is de vraag of volwassen studenten die traditioneel onderwijs volgen zoals kinderen en adolescenten dit krijgen, wél beter leren door een goede nachtrust of een stevige wandeling. Dat zou nader moeten worden onderzocht.’ vervolgt Gijselaers. ‘Waarschijnlijk kunnen volwassenen een tekort aan slaap, ongezonde voeding of te weinig beweging gewoon beter opvangen dan kinderen en adolescenten. Het kan ook zijn dat afstandsonderwijs – waarbij de student anytime en anywhere kan studeren – deze problemen ondervangt.’

Over Jérôme Gijselaers
Jérôme Gijselaers (Maastricht, 1986) studeerde Psychologie aan de Universiteit Maastricht met Neuropsychologie als Master. In 2010 rondde hij deze studie af. Daarop zette hij zijn werk aan de Universiteit Maastricht kort voort als onderzoeksassistent. Medio 2011 ging hij als promovendus aan het werk bij de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. Hier voerde hij zijn promotieonderzoek uit, waarvan een deel in Spanje tijdens een samenwerking met de Universitat Oberta de Catalunya in Barcelona. Daarnaast was hij gedurende drie jaar de voorzitter van yOUng, de bedrijfsjongerenvereniging van de Open Universiteit. Op dit moment werkt hij als universitair docent voor het Welten-instituut.

Promotie
Jérôme Gijselaers verdedigt zijn proefschrift ‘Biological Lifestyle Factors in Adult Distance Education: Predicting Cognitive and Learning Performance’ op vrijdag 6 november 2015 om 13:30 uur aan de Open Universiteit in Heerlen. Zijn promotoren zijn prof. dr. P.A. Kirschner en dr. R.H.M. de Groot, beiden van de Open Universiteit.