Europa maakt vuist tegen antibioticaresistentie

AMRIn Parijs is vandaag de Europese Joint Action antibioticaresistentie gelanceerd. De officiële naam is EU-JAMRAI (Joint Action on Antimicrobial Resistance and HealthCare-Associated Infections). De lancering vond plaats op het Franse ministerie van Volksgezondheid, onder toeziend oog van de Europese Commissie en beleidsmakers en organisaties uit 28 landen, waaronder Nederland. Dit initiatief brengt EU-lidstaten, internationale organisaties, instituten en universiteiten samen bij het aanpakken van antibioticaresistentie. Doel is om bestaande initiatieven te versterken, maar ook om zelf concrete stappen te zetten om antibioticaresistentie te verminderen.

Antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie is een wereldwijde bedreiging voor de volksgezondheid. Kern van het probleem is dat door onzorgvuldig gebruik steeds meer bacteriën ongevoelig worden voor de werking van antibiotica. Gevolg is dat nu eenvoudig te genezen ziektes (zoals long- of blaasontsteking) weer levensbedreigend kunnen worden. Naar schatting van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vallen er wereldwijd jaarlijks ca 700.000 doden als gevolg van antibioticaresistentie.

EU-JAMRAI

EU-JAMRAI wil binnen de Europese Unie gedragsverandering bevorderen op zowel individueel als gemeenschapsniveau. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘One Health’ aanpak, waarbij preventie en controle van antibioticaresistentie bij mensen, dieren en milieu centraal staat. Ook zorgt EU-JAMRAI ervoor dat bestaande internationale en Europese initiatieven op een gecoördineerde wijze worden uitgevoerd.

Groot aantal deelnemers

Maarliefst 82 organisaties nemen deel aan deze Joint Action, waaronder bijvoorbeeld de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), maar ook vertegenwoordigers van patiënten, zorgprofessionals en industrie. Deze organisaties zorgen samen met de Europese Commissie voor de financiering. Het totale budget is 7 miljoen euro, waarvan ruim 4 miljoen afkomstig van de Europese commissie.

Nederlandse inzet

Binnen Europa is Nederland een van de koplopers in de strijd tegen antibioticaresistentie. Zo investeerde Schippers onlangs nog 2 miljoen euro in de ontwikkeling en productie van nieuwe antibiotica. EU-JAMRAI bestaat in totaal uit 9 verschillende ‘werkpakketten’. Deze zijn hieronder te vinden. Het Nederlandse ministerie van VWS coördineert het pakket dat gaat over de implementatie van nationale strategieën en actieplannen. Dit is een directe uitkomst van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie in 2016, waar de aanpak van antibioticaresistentie prioriteit had.

EU-JAMRAI-werkpakketten

 • WP1: Coördinatie van het project.
  Projectleider: Inserm, Frankrijk.
 • WP2: Verspreiding.
  Projectleider: Spaans Agentschap Geneesmiddelen en Medische Apparaten (AEMPS), Spanje.
 • WP3: Evaluatie van het project.
  Projectleider: Istituto Superiore di Sanita ‘(ISS), Italië.
 • WP4: Integratie in nationaal beleid en duurzaamheid.
  Projectleider: Ministerie van Sociale Zaken en Gezondheid (MoH-FR), Frankrijk.
 • WP5: Implementatie van nationale strategieën en nationale actieplannen voor AMR.
  Projectleider: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Nederland.
 • WP6: Beleid voor de preventie van gezondheidszorg geassocieerde infecties en hun implementatie.
  Co-leiders: Hellenic Center for Disease Control and Prevention (HCDCP), Griekenland & Public Health Agency of Sweden (FOHM), Zweden.
 • WP7: Geschikt gebruik van antimicrobiële middelen bij mensen en dieren.
  Co-projectleiders: Noors Instituut voor Volksgezondheid (FHI), Noorwegen en AEMPS, Spanje.
 • WP8: Bewustmaking en Communicatie.
  Projectleider: AEMPS, Spanje.
 • WP9: Prioriteren en implementeren van onderzoek en innovatie voor de volksgezondheidsbehoeften.
  Co-projectleiders: Noors Instituut voor Volksgezondheid (FHI), Noorwegen & Inserm, Frankrijk.