Gediplomeerde schoonheidsspecialisten overhandigen petitie IPL/Laser

ANBOS overhandigt op dinsdag in de Statenpassage van de Tweede Kamer de petitie ‘IPL/Laser: in vertrouwde handen bij de gediplomeerde schoonheidsspecialist’. De petitie wordt overhandigd aan de Vaste Kamercommissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken.

Om de petitie extra onder de aandacht te brengen worden gediplomeerde schoonheidsspecialisten door ANBOS opgeroepen om tijdens de overhandiging naar het Plein in Den Haag te komen. Met in totaal 51.572 handtekeningen wordt er een duidelijk signaal afgegeven om geen verbod te leggen op IPL/Laserbehandelingen uitgevoerd door gediplomeerde schoonheidsspecialisten. De overhandiging wordt gedaan door Kees Hoogendijk, voorzitter van ANBOS. Het is de nadrukkelijke wens van ANBOS om met zelfregulering van de branche te komen tot maatregelen ter verbetering van de consumentveiligheid. Alleen de goed opgeleide ondernemer in de schoonheidsverzorging mag de behandelingen met laser en IPL uitvoeren. ANBOS pleit ervoor dat de minister in een Algemene Maatregel van Bestuur de condities aan zal geven waaronder de beroepsgroep deze behandelingen, die zij al jaren met succes uitvoert, mag blijven uitvoeren.

Actieve invulling
‘Wij vinden dat de focus moet komen te liggen op het veilig gebruik onder de beoogde condities, op basis van kennis en kunde van de behandelaar en de kwaliteit van de apparatuur’, aldus Hoogendijk. ‘Op basis van de huidige motivatie en cijfermatige onderbouwing van de minister bestaat er geen enkele garantie dat de behandeling vanaf de toewijzing aan de BIG-geregistreerde beroepsgroep een hogere patiëntveiligheid kent. Schoonheidsverzorgenden met een IPL/Laserkwalificatie hebben een driejaarlijkse nascholingsplicht op specifiek de toepassing van IPL/Lasertechnologie en is daarmee een partij die de borging van de bekwaamheid, naast de bevoegdheid, actieve invulling geeft.’

Beleidsreactie
Op 21 maart 2016 liet de minister in een beleidsreactie weten dat zij laser, IPL en aanverwante behandelingen wil voorbehouden aan artsen en huidtherapeuten (BIG-geregistreerden). ANBOS juicht het beleid van de minister toe, maar wel op basis van de juiste motivering. De minister schrijft in haar beleidsnotitie aanverwante behandelingen en het gebruik van apparatuur te verbieden voor schoonheidsspecialisten. Hierover wil ANBOS meer toelichting.