Huisarts krijgt plek in de overtijdbehandeling

Vrouwen die ongewenst zwanger zijn kunnen in de toekomst ook bij de huisarts terecht voor een overtijdbehandeling met medicijnen. Bij een moeilijke beslissing als een overtijdbehandeling krijgt de vrouw zo de optie om naar een abortuskliniek of ziekenhuis te gaan of te kiezen voor de huisarts waar ze vaak meer vertrouwd mee is, die bekend is met de thuissituatie en haar ook kan begeleiden met anticonceptie om herhaling te voorkomen. Dat schrijft minister Schippers, mede namens minister Van der Steur, in een brief aan de Tweede Kamer.

Overtijdbehandeling

Het gaat dan om de zogenaamde overtijdbehandeling met medicijnen. Uit onderzoek van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) blijkt dat tijdens de overtijdbehandelingperiode (zwangerschap van 6 weken en 2 dagen, dat is 16 dagen overtijd) medicijnen veilig en effectief kunnen worden toegepast door huisartsen. In de weken daarna (tot 9 weken zwangerschap) wordt de kans op complicaties iets groter en neemt de effectiviteit iets af. De beroepsgroep van huisartsen, waaronder naast het NHG ook de Landelijke Huisartsenvereniging en de KNMG, ondersteunen het standpunt dat medicijnen veilig en effectief kunnen worden toegepast in de eerste lijn gedurende de overtijdbehandelingperiode. Wel heeft de beroepsgroep behoefte aan een duidelijk juridisch kader.

Vergunning voor huisartsen

In de Wet afbreking zwangerschap (Waz) wordt een op de huisarts toegespitste vergunning opgenomen. Daarbij wordt de termijn afgebakend waarbinnen de huisarts medicamenteuze zwangerschapsafbreking mag uitvoeren en worden de voorwaarden geregeld waaronder de huisarts dat mag doen.

Een voorstel tot wetswijziging van de Wet afbreking zwangerschap wordt rond de jaarwisseling naar de Kamer gestuurd.