KWF stimuleert samenwerking van onderzoekers en bedrijfsleven

KWF Kankerbestrijding stelt vanaf vandaag voor het eerst ook geld beschikbaar voor onderzoekers die in hun onderzoeksproject een samenwerking aangaan met het bedrijfsleven. Het doel van dit soort samenwerkingsprojecten is om de doorontwikkeling van de onderzoeksresultaten ná het beëindigen van het KWF-project te garanderen. Door vroegtijdige aansluiting zijn bedrijven al in een vroeg stadium op de hoogte van nieuwe vindingen, kunnen zij waardevol advies geven en kunnen zij vervolgstappen binnen het bedrijf zetten. Op deze manier komen producten en therapieën nog sneller en efficiënter bij de patiënt terecht.

Onderzoeksinstellingen zijn zeer goed in het genereren van nieuwe kennis. Maar zij zijn niet altijd optimaal ingericht op de processen die nodig zijn voor het vertalen van deze kennis naar een product. Bedrijven zijn op hun beurt vaak minder geschikt om brede kennis te genereren, maar als geen ander in staat om op een efficiënte wijze producten, protocollen en/of therapieën door te ontwikkelen en deze beschikbaar te maken voor de patiënt. Daarnaast kunnen bedrijven de kosten die gepaard gaan met medische ontwikkelingen dragen. Enerzijds door zelf te investeren en anderzijds door andere investeerders aan te trekken.

Nieuwe financieringsvorm
Daarom stimuleert KWF Kankerbestrijding onderzoeksinstellingen actief om in een zo vroeg mogelijk stadium samen te werken met bedrijven die de opgedane kennis tot concrete toepassingen kunnen brengen. KWF financiert dit type publiek-private samenwerking met de nieuwe financieringsvorm ‘consortia’ die vandaag geopend wordt. Ook grote samenwerkingsverbanden tussen academische instellingen kunnen hiermee gefinancierd worden. Onderzoekers kunnen hun projectvoorstellen indienen via www.kwf.nl/poi

Voorwaarden
De meerwaarde van de samenwerking in het consortium moet goed worden beschreven. Voor de deelname van bedrijven geldt een verplichte cash of in kind cofinanciering die proportioneel is aan het belang van het bedrijf bij het onderzoek. KWF hanteert binnen de financieringsvorm consortia strikte voorwaarden over het herinvesteren van inkomsten die voortkomen uit KWF-projecten in nieuw hoogwaardig oncologisch onderzoek. De afspraken over cofinanciering en intellectuele eigendomsrechten worden vastgelegd in een consortiumovereenkomst die moet voldoen aan de KWF-financieringsvoorwaarden.