Iedere dag 1000 extra tbc-patienten

Volgens een vandaag uitgebracht rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie Europa (WHO Europe) en het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) krijgen jaarlijks 360.000 Europeanen de ziekte tuberculose. In 2013 stierven in totaal 38.000 Europeanen aan tuberculose. Hoewel het aantal patiënten in de hele Europese regio met 6% daalde, blijft de opkomst en verspreiding van medicijnresistente tuberculose een enorm probleem. Een Europese aanpak is dan ook hard nodig.

“Resistente tuberculose* wordt steeds meer erkend als een mondiale volksgezondheidscrisis. Deze vorm van tbc is ongevoelig voor belangrijke tbc-medicijnen en is daardoor moeilijker te behandelen én dodelijker,” aldus algemeen directeur Kitty van Weezenbeek van KNCV Tuberculosefonds. Uit de nieuwe Europese cijfers blijkt dat slechts 50% van alle multiresistente* (MDR)-tbc patiënten de juiste diagnose krijgt en maar de helft van hen succesvol behandeld wordt. Een onbehandelde persoon met tuberculose kan per jaar vele andere mensen besmetten, waarbij de ziekte zich niet door grenzen laat tegenhouden.

Kennis is een belangrijk wapen in de strijd, waarbij Nederland een erkende gidsrol heeft. Van 26 tot en met 29 mei vindt in Den Haag het Wolfheze congres plaats, waar 53 landen uit de Europese regio vertegenwoordigd zijn om kennis te delen en een gezamenlijke aanpak te bespreken.

Tuberculose in Nederland licht afgenomen
Het aantal gevallen van tuberculose in Nederland is het afgelopen jaar licht afgenomen. Volgens de cijfers van het RIVM werd in 2014 bij 823 mensen tuberculose vastgesteld. In 2013 waren het er nog 844. Bijna driekwart van het aantal tbc-patiënten in 2014 was geboren in het buitenland (73%). De grootste groep patiënten geboren in het buitenland was afkomstig uit Somalië, gevolgd door patiënten afkomstig uit Marokko en Eritrea. MDR-tbc werd in 2014 vastgesteld bij zes patiënten (17 in 2013).

Ondanks de lichte daling van het aantal tbc-patiënten, krijgen iedere dag nog twee patienten in Nederland de diagnose tuberculose. Kennis en alertheid van gezondheidswerkers blijft dus cruciaal om de besmettelijke ziekte onder controle te houden. Met vroegtijdige opsporing en adequate behandeling blijven hoge maatschappelijke kosten beperkt. Meer patiënten voltooiden hun behandeling met succes (91% in 2013 ten opzichte van 85% in 2012). Dat betekent dat de zorg voor de tbc-patiënt, mede door ondersteuning van de GGD, goed georganiseerd is in Nederland.