Isala Hartcentrum en huisartsen verbeteren zorg atriumfibrilleren

Isala Hartcentrum is samen met de Huisartsenvereniging regio Zwolle gestart met NVVC Connect atriumfibrilleren. Dit landelijke kwaliteitsproject van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie heeft als doel verdere verbetering van de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren (AF), ook wel boezemfibrilleren genoemd. Centraal hierbij staan een goede samenwerking in de zorgketen om te komen tot de meest optimale zorg voor deze patiënt en het stimuleren van onderzoek en innovatie. De samenwerking tussen betrokkenen is tijdens een kick-off bijeenkomst bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst.

Ouderdomsziekte
Atriumfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis bij volwassenen. Het is vooral een ouderdomsziekte; met het stijgen van de leeftijd neemt de kans op atriumfibrilleren sterk toe. Het aantal patiënten met atriumfibrilleren zal de komende jaren stijgen. Dat komt enerzijds doordat meer mensen een hogere leeftijd bereiken en anderzijds doordat de frequentie van atriumfibrilleren juist bij de oudere mens toeneemt. De klachten van atriumfibrilleren variëren sterk. Sommige mensen voelen niets en bij hen wordt atriumfibrilleren bij toeval ontdekt. In andere gevallen kunnen klachten zoals hartkloppingen erg vervelend en beperkend zijn. Patiënten met deze ritmestoornis hebben echter ook een verhoogd risico op een herseninfarct. Dus ook bij patiënten die geen klachten hebben, is screening en waar nodig behandeling belangrijk om complicaties zoals een herseninfarct te voorkomen.

Samenwerking
Atriumfibrilleren bij ouderen is een chronische ziekte en hebben meestal verband met onderliggende hart- en vaatziekten zoals hoge bloeddruk, aderverkalking en hartklepafwijkingen. Uitgebreide cardiologische analyse bij deze patiënten is belangrijk om de juiste behandeling op maat te kunnen bieden. De huisartsen in de regio Zwolle en het Isala Hartcentrum werken sinds jaar en dag samen via werkafspraken. NVVC Connect atriumfibrilleren draagt bij aan het bestendigen en waar mogelijk verbeteren van de samenwerking tussen de huisartsen en het Isala Hartcentrum. Intensivering van de samenwerking tussen cardiologen en huisartsen stimuleert snelle diagnostiek en het bepalen van de juiste behandeling voor de individuele patiënt. Atriumfibrilleren patiënten met een relatief laag risico kunnen voor controle en chronische behandeling goed bij de huisarts terecht. Door intensievere samenwerking kan de atriumfibrilleren zorg dus kwalitatief beter, maar ook efficiënter en goedkoper verlopen.

AF- poli
Een belangrijke schakel tussen huisarts en cardioloog is de AF-polikliniek. Isala Hartcentrum heeft een speciale polikliniek voor patiënten met atriumfibrilleren. Deze patiënten worden volgens een protocol uitgebreid diagnostisch in kaart gebracht en afhankelijk van de bevindingen wordt een specifiek behandelplan gemaakt. De behandeling kan variëren van leefstijladviezen tot medicatie of een operatie. De juiste behandeling vermindert het risico op hartschade en een herseninfarct. Patiënten die onder controle staan op de AF-polikliniek blijken minder complicaties en betere overlevingskansen te hebben. Meer informatie: www.isala.nl/hartcentrum

Onderzoek en innovatie
Momenteel is niet exact bekend hoeveel mensen atriumfibrilleren hebben, dit geldt ook voor Zwolle en omgeving. Dit komt omdat een groep mensen met atriumfibrilleren geen klachten heeft en dus niet naar een arts gaat. Landelijk zijn er positieve ervaringen met het screenen van hoogrisico groepen zoals ouderen die voor een griepprik komen. Isala Hartcentrum is daarom in samenwerking met een aantal huisartsenpraktijken in de regio Zwolle recent gestart met screening van deze hoogrisico groepen met behulp van een handzaam apparaat, waarmee op een snelle en eenvoudige manier atriumfibrilleren opgespoord kan worden. Het screenen van hoogrisico patiënten is een voorbeeld van onderzoek en innovatie.