Kankersterfte bij mannen meer dan een derde verminderd

Het aantal mannen dat overlijdt aan een vorm van kanker is in minder dan dertig jaar tijd met meer dan een derde afgenomen. Dit hangt mede samen met de afname van sterfte aan long- en maagkanker. De trend is berekend per 100 duizend inwoners en daarbij is rekening gehouden met de bevolkingsopbouw van 2015. De kankersterfte onder vrouwen laat vanaf het begin van de jaren vijftig al een geleidelijke daling zien, maar daalt nu minder hard door een toename van de sterfte aan longkanker, meldt CBS.

Sterfte door longkanker bij mannen met kanker gedaald.
In 2015 was 34 procent (24 duizend) van alle sterfgevallen onder mannen aan kanker te wijten en daarmee was het de belangrijkste doodsoorzaak onder mannen. De kankersterfte is onder mannen, sinds de piek in 1987, met meer dan een derde afgenomen. Dit hangt mede samen met de afname van long- en maagkanker.
Sinds het begin van de jaren vijftig is vooral het aandeel van de sterfte aan maagkanker in de totale kankersterfte bij mannen van 30 procent naar ruim 3 procent gedaald.

Darmkanker na longkanker meest voorkomende vorm kanker bij mannen
Longkanker is nog steeds de meest voorkomende soort bij mannen die overlijden aan kanker. Het aandeel mannen dat hieraan overlijdt is een stuk kleiner geworden. Het daalde van 38 procent eind jaren tachtig naar 26 procent in 2015. Sinds tien jaar is darmkanker na longkanker bij mannen de meest voorkomende vorm bij sterfte aan kanker (12 procent). In de afgelopen 20 jaar is het aandeel van prostaatkanker nagenoeg gelijk gebleven (11 procent).

Longkanker belangrijkste vorm van kanker bij vrouwen.
Vorig jaar was 27 procent van de doodsoorzaken bij vrouwen (20 duizend) terug te voeren op kanker. Sinds 1950 is de kankersterfte onder vrouwen met bijna een kwart afgenomen. Dit hangt samen met de daling van de sterfte aan maagkanker en borstkanker.
Sinds het begin van de jaren vijftig is, net als bij mannen, het aandeel van de sterfte aan maagkanker in de totale kankersterfte bij vrouwen gedaald van 22 procent naar 2 procent gedaald.

Borstkanker na longkanker meest voorkomende soort bij kankersterfte vrouwen
Tot en met 2006 zorgde borstkanker voor de hoogste sterfte onder vrouwen met kanker. Het aandeel borstkanker in de totale kankersterfte is sindsdien gedaald van iets meer dan 18 procent naar 16 procent in 2015. Het aandeel longkanker nam juist toe van 17 procent in 2006 naar 21 procent vorig jaar.