Maria van den Muijsenbergh bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg

Afbeeldingsresultaat voor Maria van den MuijsenberghMaria van den Muijsenbergh is met ingang van 1 augustus 2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg aan het Radboudumc. Ze zal voor een dag per week werkzaam zijn binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde in het Radboudumc. De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen.

Maria van den Muijsenbergh (Heerlen, 1956)  behaalde cum laude haar artsdiploma aan de Universiteit Leiden. Ze promoveerde er in 2001 op onderzoek naar palliatieve zorg door de huisarts.  Sinds 1984 werkt ze als huisarts, aanvankelijk in Leiden, vanaf  1996 tot op heden in Nijmegen. Sinds 2007 is ze als senior onderzoeker en adviseur verbonden aan Pharos.

Van den Muijsenbergh werkte lange tijd bij het Universitair Gezondheidscentrum Heyendael Nijmegen, een huisartsenpraktijk met veel migranten en sociaal kwetsbare patiënten. Van daaruit richtte ze de Praktijk Buitenzorg op, waar dak- en thuislozen en ongedocumenteerde migranten  in Nijmegen terecht kunnen voor sociaal medische hulp. Naast huisarts is ze ook als senior onderzoeker en universitair docent verbonden aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc.

Corrie Hermann Prijs
Ze  werkt mee aan initiatieven als Wereldvrouwenhuis Mariam voor opvang en empowerment van dakloze migrantenvrouwen Netwerkoverleg vluchtelingen Nijmegen en de Voedselbank Nijmegen. In 2006 ontving ze de Corrie Hermann Prijs vanwege haar niet aflatende inzet voor de verbetering van de positie van mensen in kwetsbare situaties.

Prof. Van den Muijsenbergh gaat werken binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Deze afdeling heeft een sterk profiel op het gebied van persoonsgerichte zorg en verbindt de huisartsenzorg met publieke gezondheidszorg en de zorg voor kwetsbare ouderen. Doel van de leerstoel is het genereren en uitdragen van kennis over effectieve persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg voor laagopgeleiden en migranten die bijdraagt aan het verminderen van etnische en sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Pharos is het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Vanuit het uitgangspunt ‘gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’ zet Pharos kennis in om de vermijdbare grote gezondheidsverschillen te verminderen en om de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van gezondheidszorg voor laagopgeleiden en migranten duurzaam te verbeteren.