Minder psychose-gerelateerde suïcides door verbeterde zorg in Noord-Nederland

Het risico op suïcide na een eerste psychose in Noord-Nederland is 2,4%. Twintig jaar geleden was dat nog ongeveer 10%. Dit blijkt uit onderzoek van Stynke Castelein, Edith Liemburg en anderen [1,2], dat op 16 januari 2016 in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde is gepubliceerd. “‘Harder’ en relevanter kan een uitkomstmaat niet zijn” schrijft prof. dr. Lieuwe de Haan (AMC) in een reactie [3] op het onderzoek van Castelein, Liemburg e.a.

Onder patiënten met een psychotische stoornis is suïcide een van de belangrijkste oorzaken van vroegtijdig overlijden. Het risico op suïcide wordt niet beïnvloed door verschillen in leeftijd, geslacht, woonsituatie of het al dan niet hebben van werk of dagbesteding.

De grote daling in het suïciderisico bij patiënten met een psychotische aandoening in Noord Nederland kan toegeschreven worden aan verbeterde zorg. Deze zorg is, vergeleken met de jaren 80, fors verbeterd. De langdurige intensieve samenwerking tussen de regionale zorg en academische psychiatrie in Noord-Nederland maakt deze regio tot een schoolvoorbeeld van deze verbeterde zorg.

Hoewel met een naturalistisch beloopsonderzoek zoals dat van Castelein, Liemburg e.a. causaliteit niet kan worden aangetoond, is het wel aannemelijk om het gedaalde suïcidepercentage toe te schrijven aan betere zorg, aldus prof. dr. Lieuwe de Haan (AMC) in een commentaar op het artikel van Castelein, Liemburg e.a. Hij concludeert dan ook dat het verminderen van suïcide bij patiënten met schizofrenie mogelijk lijkt te zijn en dat het aannemelijk is dat betere zorg gunstige effecten heeft. Het is van groot belang de zorg verder te verbeteren en effectief gebleken interventies op uitgebreide schaal te implementeren. “Het onderzoek van Liemburg, Castelein en collega’s laat zien dat we waarschijnlijk op de goede weg zijn.”

Noten:
[1] Suicide in Recent Onset Psychosis Revisited: Significant Reduction of Suicide Rate over the Last Two Decades — A Replication Study of a Dutch Incidence Cohort. Stynke Castelein, Edith J. Liemburg, Jill S. de Lange, Frank D. van Es, Ellen Visser, André Aleman, Richard Bruggeman, and Henderikus Knegtering. PLoS One. 2015; 10(6): e0129263. DOI:  10.1371/journal.pone.0129263

[2] Daling suïcidecijfer na eerste psychose. Een vergelijking met de situatie van twee decennia terug. Stynke Castelein, Edith J. Liemburg, Jill S. de Lange, Frank D. van Es, Ellen Visser, André Aleman, Richard Bruggeman en Henderikus Knegtering. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (2015); 159: A9565. Gepubliceerd 16-1-2016.

[3] Hoge sterfte na een psychose: Niet alleen door suïcide [commentaar]. Lieuwe de Haan. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (2015) 159: A9874. Gepubliceerd 16-1-2016.