Nieuwe test maakt onderscheid tussen bacteriële en virale infectie bij kinderen

Onderzoekers hebben een nieuwe test ontwikkeld waarmee artsen binnen enkele uren onderscheid kunnen maken of een patiënt met koorts en/of acute luchtwegproblemen een bacteriële of virale infectie heeft. Een onderzoeksgroep onder leiding van het UMC Utrecht heeft dit bij kinderen aangetoond, waarmee het mogelijk wordt onnodig gebruik van antibiotica terug te dringen. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd in Lancet Infectious Diseases.

Bij kinderen die met koorts of acute luchtwegproblemen binnenkomen op de SEH is het vaak niet duidelijk wat de oorzaak is. Artsen kunnen op basis van de klachten geen onderscheid maken tussen een infectie door een bacterie of een virus. Voor de zekerheid wordt vaak alvast een antibioticakuur voorgeschreven zonder dat op dat moment duidelijk is dat het om een bacteriële infectie gaat. Hierdoor wordt vaak onnodig antibiotica voorgeschreven.

NIEUWE BLOEDTEST
In een studie (uitgevoerd in zes ziekenhuizen in Nederland en Israël) bij 577 kinderen jonger dan 5 jaar (en een gemiddelde leeftijd van 21 maanden) bleek dat de test (ImmunoXpert) in de meeste gevallen een goed onderscheid maakt tussen een bacteriële en een virale infectie. De belangrijkste bevinding was dat een “virale testuitslag” bij 98-99% van de kinderen inderdaad betekende dat ze een ziek waren door een virale infectie. Met deze nieuwe bloedtest, die is gebaseerd op de gecombineerde analyse van een drietal eiwitten, kan de arts voorkómen dat antibiotica worden voorgeschreven aan patiënten met een virale infectie. Naast een meer accurate diagnose en behandeling dan de op dit moment beschikbare methoden, leidt gebruik van de nieuwe test ook tot een doelmatiger gebruik van antibiotica, waardoor antibioticaresistentie kan worden voorkomen.

ANTIBIOTICARESISTENTIE
“Overmatig gebruik van antibiotica leidt tot verspreiding van antibioticaresistentie”, zegt prof. dr. Louis Bont, kinderinfectioloog/immunoloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (onderdeel van het UMC Utrecht). “Hierdoor worden ziekmakende bacteriën steeds meer resistent tegen antibiotica, waardoor we sommige patiënten niet goed meer kunnen helpen. Het European Centre for Disease Prevention and Control heeft berekend dat er alleen al in Europa elk jaar zo’n 25 duizend mensen sterven doordat ze niet goed reageren op antibiotica omdat de bacterie waarmee ze zijn besmet resistent is geworden.”

De resultaten van deze studie zijn deze week gepubliceerd in Lancet Infectious Diseases. Eerder dit jaar stelde de Europese Commissie via het Horizon 2020 programma € 2,3 miljoen beschikbaar aan het bedrijf MeMed (dat de test ontwikkelde) voor verder onderzoek, zoals het testen van de betrouwbaarheid in specifieke groepen patiënten. Op basis van deze positieve onderzoeksresultaten hoopt de producent de test spoedig in Nederland op de markt te brengen.

ARTIKEL
Van Houten CB, de Groot JAH, Klein A, Srugo I, Christyakov I, de Waal W, Meijssen CB, Avis W, Wolfs TFW, Sanders EAM, Bont LJ. A host-protein based assay to differentiate between bacterial and viral infections in preschool children: a double-blind multicenter validation study. Lancet Infectious Diseases, December 21,2016.