NPV en Siriz starten onderzoek 20 wekenecho

Op 25 februari starten de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) en Siriz een onderzoek naar de kennis en opvattingen van (recent) zwangere vrouwen over de 20 wekenecho. Met het onderzoek willen de organisaties inzicht krijgen in de keuzeafwegingen van deze vrouwen en het doel en effect van de 20 wekenecho. Hiermee willen ze onder andere een bijdrage leveren aan de effectiviteit van de informatievoorziening voor en na de 20 wekenecho.

Sinds 1 januari 2007 hebben alle zwangere vrouwen de mogelijkheid tot een 20 weken echo. Motivaties voor de invoering van deze echo waren: de voorbereiding op mogelijke afwijkingen, de behandelmogelijkheid in de baarmoeder bij afwijkingen en de mogelijkheid tot zwangerschapsafbreking tot 24 weken.

Tot nu toe is weinig onderzoek gedaan hoe de 20 wekenecho in de praktijk werkt. Wordt het ingezette beleid gehaald of zijn er ongewenste neveneffecten? Welke redenen dragen vrouwen aan om te kiezen voor een 20 wekenecho? En welke impact heeft deze echo (gekregen) in het leven van zwangere vrouwen?

Met de uitkomsten van dit onderzoek willen de NPV en Siriz de maatschappelijke discussie over het doel en effect van de 20 wekenecho voor het voetlicht halen. Dit ook met het oog op de lopende maatschappelijke discussie over het breder invoeren van prenataal onderzoek, zoals NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test). Ook zullen de uitkomsten van het onderzoek bijdragen aan de mogelijke verbetering van de informatievoorziening aan zwangere vrouwen. De resultaten van het onderzoek worden vergeleken met de uitkomsten van hetzelfde onderzoek dat werd uitgevoerd in 2010, waar de NPV en Siriz ook bij betrokken waren.

Alle vrouwen die zwanger zijn (geweest) na 1 januari 2012 kunnen de vragenlijst hier anoniem invullen: https://v3.directresearch.nl/vragenlijst/starten/3895. Het onderzoek is ook te vinden op www.siriz.nl en www.npvzorg.nl. Het onderzoek is geopend tot 17 april en de resultaten worden begin mei verwacht.