NVZ: snel andere bekostiging dure geneesmiddelen

hydrocortisonTachtig procent van de ziekenhuizen levert meer dure medicijnen aan haar patiënten dan dat ze vergoed krijgen. Het bedrag dat niet vergoed wordt varieert van enkele tonnen tot € 4 miljoen per ziekenhuis per jaar. Dit is een onhoudbare situatie, ziekenhuizen kunnen deze kosten niet alleen dragen. Dat blijkt uit onderzoek van de NVZ onder haar leden. Er is een voldoende financieel kader nodig om de dure geneesmiddelen aan patiënten te kunnen blijven verstrekken, zo stelt de NVZ.

Toegankelijkheid onder druk
Omdat er een grote variatie bestaat in contractafspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen, komt de toegankelijkheid van deze medicatie steeds verder onder druk t te staan. Het ene ziekenhuis krijgt de kosten van deze dure medicijnen achteraf wel vergoed door de verzekeraar (nacalculatie), het andere niet.

Gezamenlijke plicht
NVZ voorzitter Yvonne van Rooy: ‘Wij willen de beste zorg leveren voor iedere patiënt. Ziekenhuizen maken ernst met doelmatig en gepast gebruik. Maar we moeten voorkomen dat patiënten dure geneesmiddelen die ze nodig hebben niet meer kunnen krijgen. Daarom moeten alle partijen er op aandringen dat deze medicijnen anders gefinancierd worden. Alle ziekenhuizen moeten de kosten voor deze geneesmiddelen achteraf vergoed krijgen. Dat is een gezamenlijke plicht. Ziekenhuizen, zorgverzekeraars de farmaceutische industrie en de minister moeten hierin gezamenlijk optrekken’.

Oplossingen
De NVZ vindt een apart (voldoende) financieel kader voor dure geneesmiddelen noodzakelijk om aan toekomstige vraag van dure medicijnen te kunnen voldoen. Daarbij is vergoeding van dure medicijnen op basis van nacalculatie door de verzekeraars noodzakelijk. Zowel doelmatig voorschrijven is een deel van de oplossing als onderhandelingen over de prijs op Europees niveau. De politiek zou namens de samenleving duidelijke keuzes moeten maken over wat wel en niet wordt vergoed.

Hoog tempo
Dure geneesmiddelen vormen een steeds grotere kostenpost. Elk jaar komen er in hoog tempo nieuwe medicijnen bij om verschillende kankersoorten te behandelen. Ziekenhuizen kunnen de voortdurend stijgende kosten van dure geneesmiddelen niet in hun eentje in de hand houden.

KWF commissie
De uitkomsten van het NVZ onderzoek zijn ingebracht in de landelijke commissie die op verzoek van VWS door het KWF is samengesteld. De KWF commissie onderzoekt de toegankelijkheid van dure geneesmiddelen.