NVZ: Tevredenheid ziekenhuiszorg onveranderd hoog

Net als in 2013 waarderen Nederlanders de ziekenhuizen met een 7,4. Deze hoge waardering blijkt uit het tweede consumentenonderzoek van Newcom, namens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De tevredenheid stijgt zelfs naar een 7,9 als er persoonlijk contact is geweest met een ziekenhuismedewerker.
De resultaten van het onderzoek staan op www.nvz-zorgimago.nl.

Eigen ervaring
Het merendeel van de ondervraagden vindt ziekenhuizen en hun medewerkers deskundig (80%) en van hoge kwaliteit (75%). Voor het beoordelen van de kwaliteit van zorg vertrouwt de Nederlander het meest op eigen eerdere ervaringen.

Resultaat en veiligheid
Goede ziekenhuiszorg blijkt vooral te draaien om hygiëne, het resultaat van de behandeling en patiëntveiligheid. Uitleg over de behandeling, respect en begrip voor patiënten zijn belangrijke factoren die bijdragen aan een goed imago.

Toegankelijkheid
De ondervraagden vinden korte wachtlijsten belangrijker dan voorheen (48%). Ten opzichte van 2013 steeg het percentage mensen dat wachtlijsten meeweegt in het kwaliteitsoordeel met 12%.

Online informatie
Eenvoudiger dan drie jaar geleden kan men online informatie vinden over de kwaliteit van ziekenhuizen. Echter, nog steeds maar een kwart van de ondervraagden maakt hiervan gebruik. Het eten en inzicht in de prijs van een behandeling vinden consumenten het minst belangrijk.

Kritische blik
Tot slot blijkt uit het onderzoek dat Nederlanders tegenwoordig kritischer kijken naar de zorgsector, maar dat ze in hun gedrag niet of nauwelijks worden beïnvloed door negatieve berichten over de branche. Het merendeel van de patiënten kiest een volgende keer weer voor hetzelfde ziekenhuis.

Newcom ondervroeg ruim duizend patiënten en consumenten naar het beeld dat zij hebben van ziekenhuizen en ziekenhuiszorg. De onderzoeksgroep is een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder.