Schippers start campagne voor stamceldonatie

schippersPer jaar krijgen enkele duizenden mensen in Nederland te horen dat ze een vorm van bloedkanker hebben. Een patiënt met leukemie of een andere vorm van bloedkanker kan genezen door middel van een stamceltransplantatie. In Nederland is er een groot tekort aan stamceldonoren. Het lukt hierdoor niet om voor iedere patiënt de best passende stamceldonor te vinden. Meer donoren, betekent een grotere kans op een match. Meer donoren betekent voor patiënten een grotere kans op leven. Minister Edith Schippers (VWS) start daarom zondag 09samen met Stichting Matchis een campagne om stamceldonoren te werven.

Via filmpjes op internet wordt aandacht gevraagd voor stamceldonatie en worden mensen opgeroepen om zich te registreren op www.stamceldonor.nl. Op deze site is ook veel meer informatie te vinden over stamceldonatie.

Anders dan orgaandonatie

Stamceldonatie is iets anders dan orgaandonatie. Ten eerste kan iedereen met een leeftijd tot 50 zich aanmelden. Voor orgaandonatie geldt geen leeftijdsgrens. Daarnaast gebeurt stamceldonatie per definitie als de donor nog in leven is. Op dit moment staan in Nederland 104.000 mensen geregistreerd als stamceldonor. Als er via het register een match wordt gevonden, krijgt de stamceldonor een oproep om ook daadwerkelijk stamcellen te doneren. Per jaar worden ongeveer 1 op de 1000 geregistreerden daadwerkelijk opgeroepen om  stamcellen te doneren. Wil je meer weten over stamceldonatie en wat het voor mensen kan betekenen? Bekijk dan deze filmpjes van:

Jaimie (klik hier) en Siemon (klik hier).