Omvang en dreiging van tuberculose-crisis steeds duidelijker

Afbeeldingsresultaat voor Global Tuberculosis Report 2016Uit cijfers die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vandaag bekendmaakt in haar rapport ‘Global Tuberculosis Report 2016’ blijkt dat de wereldwijde tbc-epidemie groter en dreigender is dan tot nu toe werd verondersteld. Nieuwe gegevens tonen een stijging van het aantal nieuwe patiënten met tuberculose. Jaarlijks overlijden 1,8 miljoen mensen aan deze goed behandelbare ziekte en het aantal patiënten met een ernstige medicijnresistente vorm van tuberculose is flink gestegen.

De nieuwste schattingen van de WHO tonen aan dat tuberculose 1 van de top 10 doodsoorzaken wereldwijd is. Ieder jaar overlijden er meer mensen aan tuberculose dan aan een ziekte als HIV/AIDS. Ondanks dat de omvang van de tbc-crisis steeds duidelijker wordt, is financiering van de tbc-bestrijding op een gevaarlijk laag niveau. Kitty van Weezenbeek, Algemeen Directeur van KNCV Tuberculosefonds: “Onbegrijpelijk dat financiering van de tbc-bestrijding achter blijft want wereldwijd investeren in betere diagnose en behandeling van tuberculose is een zeer effectieve manier om grote humanitaire en maatschappelijke winst te behalen. Internationaal onderzoek laat zien dat voor iedere dollar die je in tbc-bestrijding investeert je er tenminste 40 terug krijgt “.

Om de tbc-crisis te bedwingen draagt KNCV Tuberculosefonds actief bij aan de introductie van nieuwe methoden om de ziekte op te sporen en te behandelen, en zorg toegankelijk te maken voor de kwetsbare groepen die onevenredig worden getroffen. Nederland is een land met een schat aan kennis en kunde en kan daardoor wereldwijd een rol spelen in het gevecht tegen tuberculose. Van Weezenbeek: “Tuberculose vormt een mondiale bedreiging voor de gezondheidszorg. KNCV Tuberculosefonds is verheugd dat zowel de Nederlandse overheid als de Verenigde Naties deze bedreiging onderkennen. Maar onderkennen alleen is niet genoeg. Het is tijd voor actie. Tbc dient nadrukkelijk te worden meegenomen in een brede interdepartementale Nederlandse ‘Global Health’ strategie en de mondiale strijd tegen antibioticaresistentie. Wie niet schrikt van 1,8 miljoen doden per jaar, schrikt misschien wel van een toekomst met een onbehandelbare vorm van tuberculose die zich wereldwijd zal verspreiden. Ik vertrouw er op dat deze nieuwe WHO-cijfers de Nederlandse en mondiale beleidsmakers wakker schudden en aanzetten tot een massaal gecoördineerd antwoord tegen een taaie eeuwenoude infectieziekte, die nu meer levens eist dan enig andere infectieziekte. Laat onze successen in meer dan 30 landen een inspiratiebron zijn”.