Onderzoek Oogfonds: Nederlander negeert signalen oogziekte

Slechts 3%* van de Nederlanders zegt alle alarmsignalen te kennen die wijzen op een oogaandoening, zo blijkt uit onderzoek van het Oogfonds. Daarnaast stellen veel mensen oogonderzoek uit (of zelfs af) bij plotselinge achteruitgang van hun zicht. Dit kan grote gevolgen hebben: verlies van zicht door een oogziekte is vaak onherstelbaar. Reden voor het Oogfonds om de nieuwe folder ‘Tips voor gezonde ogen’ te lanceren op www.gezondeogen.nl.

In Nederland zijn meer dan 350.000 mensen slechtziend of blind. Door de vergrijzing en de toename van het aantal mensen met diabetes en bijziendheid, stijgt dat aantal explosief. Slechtziendheid en blindheid zijn 7 op de 10 keer te voorkomen, maar dan moet wel zo vroeg mogelijk een behandeling worden gestart. En juist daar gaat het vaak mis.

Alarmbellen
Slechts 3% van de ondervraagden gaf aan alle signalen van een oogziekte te kennen. 43% wist er een paar en meer dan de helft gaf toe deze helemaal niet te kennen. Edith Mulder, directeur van het Oogfonds: “Rechte lijnen als golven zien, vaak vlekken en flitsen zien: voorbeelden van veranderingen die bij iedereen alarmbellen zouden moeten laten rinkelen. Uit ons onderzoek blijkt echter dat de meesten deze symptomen niet herkennen, met alle gevolgen van dien.”

Zicht dat in korte tijd merkbaar verandert kan duiden op een oogziekte. Toch bezoekt slechts één op de vijf van de ondervraagden direct een opticien, optometrist of arts als hun zicht snel achteruitgaat. Een kwart gaf aan überhaupt nooit een afspraak te maken, bijvoorbeeld omdat zij hopen dat het vanzelf weer beter wordt of denken dat slechter zien nou eenmaal bij het ouder worden hoort.

Tips voor gezonde ogen
Samen met oogspecialisten wil Mulder hier verandering in brengen: “Nederlanders blijken laks als het om hun ogen gaat. Oogziektes richten schade aan die veelal onherstelbaar is. Achteruitgang afremmen kan vaak wel. Hoe eerder een oogziekte gesignaleerd wordt, hoe meer zicht gered kan worden. Om de kennis hierover te vergroten, heeft het Oogfonds nieuwe brochure ‘Tips voor gezonde ogen’ ontwikkeld. Deze kan iedereen gratis bij ons aanvragen op www.gezondeogen.nl.”

*Cijfers afkomstig van onderzoek onder 5688 respondenten via Peil.nl.