Sneller herstel na operatie bij slokdarmkanker

Het UMC Utrecht is gestart met een nieuwe manier van behandelen na een operatie vanwege slokdarmkanker. Na de ingewikkelde slokdarmoperatie worden patiënten gestimuleerd om dezelfde avond nog te starten met oefeningen in bed en iets te eten. De dag erna worden patiënten ook al daadwerkelijk uit bed gehaald. Uit onderzoek blijkt dat patiënten dan sneller herstellen en tot dertig procent minder kans hebben op complicaties.

Patiënten die een operatie ondergaan vanwege slokdarmkanker worden normaal gesproken tijdens en na de operatie beademd, krijgen een voedingssonde en verblijven enkele dagen op de Intensive Care. Vaak verblijven deze patiënten ongeveer twee weken in het ziekenhuis, waarna zij verder thuis herstellen. Door de nieuwe manier van behandelen kunnen patiënten vijf tot zeven dagen eerder naar huis. Juist de behandelingen uit voorzorg, zoals het beademen van een patiënt, zorgden nogal eens voor complicaties, zoals een longontsteking. Oncologisch chirurg professor Richard van Hillegersberg: “In een aantal buitenlandse ziekenhuizen hebben ze veel ervaring met het achterwege laten van behandelingen ‘uit voorzorg’. Dat leverde een sterke daling van het aantal complicaties op.”

Minder Complicaties

Inmiddels zijn in het UMC Utrecht enkele patiënten op deze manier geopereerd. Ze worden bijvoorbeeld al op de operatiekamer van de beademingsapparatuur gehaald. Ook krijgen patiënten dezelfde dag nog iets te eten aangeboden, in de vorm van een ijsje, in plaats van een voedingssonde. Verpleegkundig specialist Carlo Schippers: “Dat was twee jaar geleden ondenkbaar. We doen van alles om patiënten na zo’n lange operatie rustig te laten herstellen. Nu blijkt dat het lichaam prima in staat is om te herstellen zonder al de ‘onnodige ingrepen’ De belangrijkste winst voor patiënten is minder complicaties en sneller herstel.”

Fit

Patiënten volgenden al een programma waardoor ze zo fit mogelijk startten met de operatie. Schippers vindt dit een waardevolle aanvulling. “Patiënten kunnen vijf tot zeven dagen eerder naar huis, om daar verder te herstellen. Hoewel het zwaar is om direct na een operatie uit bed te moeten komen en oefeningen te doen, horen we van patiënten terug dat ze het als prettig ervaren dat ze zelf ook een bijdrage kunnen leveren aan een zo optimaal mogelijke behandeling en herstel.”

Jaarlijks krijgen ongeveer 2500 patiënten de diagnose slokdarmkanker en dit aantal neemt jaarlijks nog steeds toe. Van deze groep patiënten komt ongeveer één derde in aanmerking voor een operatie gericht op genezing.