Oproep aan LHV te stoppen met politieke dubbelrol in 1elijns zorgdebat

dokterVandaag hebben tientallen huisartsen zich in een gezamenlijke protestactie ‘Het roer moet om’ met het ‘Manifest van de bezorgde huisarts’, gericht tot de politiek en zorgverzekeraars.

Hun actie is gericht tegen de ontsporing van het zorgstelsel in de eerstelijn. Het gevolg van het marktwerkingsmodel binnen een voor huisartsen ‘absurde’ mededingingswet. Huisartsen moeten daarbij concurreren in plaats van samenwerken, zorg voor patiënten heet ‘schadelast’ en het vertrouwen in de deskundigheid van de huisarts is ingeruild voor de laagste productprijs van zorginkopers.

In het manifest wordt door de huisartsen drie eisen gesteld aan de politiek en de zorgverzekeraars.
1. Haal de huisarts uit de greep van de mededingingswet en herstel ‘samenhang door samenwerking’ als leidend principe in de eerstelijns zorg
2. Samenwerken en onderhandelen alleen op gelijkwaardige basis, landelijk en regionaal. Dus geen schijnonderhandelingen meer met de zorgverzekeraar
3. Toon vertrouwen in de deskundigheid van de beroepsgroep. Stop dan ook de grenzeloze verzameldrift van nutteloze data.

VPHuisartsen ondersteunt de huisartsen volledig in hun moedige verzet tegen de bureaucratische en schadelijke marktwerking in de eerstelijnszorg. Het hoopt en verwacht dat de grotere vertegenwoordiger van de beroepsgroep, de Landelijke Huisartsen Verenging, waar ruim driekwart van de praktijkhouders in ons land bij is aangesloten (circa 6.138 van de 7.900), zich zal losmaken van haar eerdere rol tegenover het ministerie van VWS: volgzaam de verantwoordelijkheid dragend voor beleid en zorgakkoorden waarover de LHV geen formele zeggenschap heeft en waarover haar leden in het geheel niets te vertellen hebben. Ze dienen het alleen uit te voeren.

Zolang de landelijke en regionale vertegenwoordigers van de beroepsgroep (LHV, VPHuisartsen ea) geen wettelijk garantie hebben op een gelijkwaardige onderhandelingspositie tegenover zorgverzekeraars en andere relevante partijen, zou het aansluiten bij overleg waar wel de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid maar niet de zeggenschap is gegarandeerd, moeten stoppen.

VPHuisartsen roept de LHV dan ook op om gezamenlijk, naast de verbale steun voor het moedige pleidooi van de huisartsen, een duidelijke en transparante positie in te nemen tegenover de minister en verzekeraars: die van belangenbehartiger namens de huisartsen.