Huidkanker één van de sterkste stijgers; inzet huidtherapeut cruciaal

In Spot on! Huidzorg 2020 constateert Ecorys, een economisch onderzoeksbureau, dat de kosten voor huidzorg de komende jaren meer dan gemiddeld zullen stijgen (naar meer dan Euro 1,6 miljard). Met name door forse groei van chronische huidziekten, huidkanker en borstkanker. De betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg voor de zieke huid staan onder grote druk. De huidzorg wordt nu gedomineerd door huisartsen, en ziekenhuizen. Ecorys concludeert dat verschuiving van zorg van het ziekenhuis naar dichtbij huis (substitutie) mogelijk is. De functie van de HBO-opgeleide huidtherapeut biedt hierin veel kansen om de zorg kwalitatief, dichtbij en kostenefficiënt te organiseren. Daarvoor is een fundamentele verandering van de positie van de paramedische huidtherapeut in de keten van huidzorg noodzakelijk.

Ecorys stelt, dat door het intensiveren van de samenwerking van huidpatiënten, huidtherapeuten met huisartsen en medisch specialisten de groei van zorgkosten wordt beperkt. Ook zullen daardoor behandelingen en nazorg dichter bij huis mogelijk worden. Voor het versterken van de samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders is het noodzakelijk nieuwe richtlijnen en financiële afspraken te ontwikkelen.

Ab Klink, lid RvB Coöperatie VGZ, nam het eerste exemplaar van het rapport in ontvangst en onderschrijft de noodzaak om de organisatie van de huidzorg te vernieuwen: “VGZ zal in zogenaamde proeftuinen de voorgestelde nieuwe vormen van huidzorg toepassen, waardoor betere bereikbaarheid en kwaliteit voor patiënten wordt geborgd.”
In een eerste reactie op het rapport van Ecorys stelt Sabine Uitslag, voorzitter Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten NVH, dat er door meer samenwerking met huidpatiënten, huisartsen en medisch specialisten kansen liggen om patiënten optimale huidzorg te bieden. Uitslag: “Ik ben er ontzettend trots op dat onze huidtherapeuten zoveel kunnen betekenen voor mensen met huidproblemen en kanker”. Juist in de rol om huidkanker te voorkomen en het snel doorsturen als er geen tijd te verliezen is. Maar ook in de nazorg; “Hoe pak je je leven weer op”. Voor de huidtherapeut ligt de focus op de patiënt en zijn omgeving. “Wij moeten toch als zorgverleners instaat zijn optimaal samen te werken zodat we met elkaar de beste zorg voor die patiënt kunnen organiseren? Daar wil ik samen met onze huidtherapeuten voor gaan!”