Overleving van zes verschillende typen kankerpatiënten vergeleken

Vanaf vandaag zijn resultaten van de zorg voor zes verschillende typen kankerpatiënten in de acht universitair medische centra van Nederland via een openbare website in te zien. De umc’s presenteren hun overlevingscijfers van twee typen longkanker en vier typen gynaecologische kanker, en vergelijken die getallen met de landelijke gemiddelden voor alle Nederlandse ziekenhuizen. “Deze cijfers zijn een eerste belangrijke stap op weg naar betere transparantie in de zorg”, stelt de voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, drs Guy Peeters.

De cijfers werden gepresenteerd tijdens de vijfde NFU Health Lecture, dinsdag 9 september in het Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Peeters benadrukte dat deze cijfers weliswaar een belangrijke eerste stap zijn naar transparantie, maar nog zeker geen alleszeggende finale rapportcijfers voor de betreffende ziekenhuizen. “In de meeste gevallen liggen de overlevingscijfers van de verschillende kankerpatiënten rond het gemiddelde voor Nederlandse ziekenhuizen. In een aantal gevallen scoren de umc’s ook significant beter dan het landelijk gemiddelde. Maar vóór patiënten, verwijzers of verzekeraars hier conclusies aan kunnen verbinden moeten nog meer achterliggende cijfers worden geanalyseerd. Zo kan een verschil in de samenstelling van een patiëntenpopulatie van een umc, naar bijvoorbeeld ernst van de ziekte in combinatie met andere aandoeningen, een groot verschil maken in de uitkomst.”

Vertrouwen
Tijdens de NFU Health Lecture benadrukte drs. Anemone Bögels van de patiëntenfederatie Leven Met Kanker dat patiënten en hun naasten behoefte hebben aan transparantie. “Transparantie tussen ziekenhuizen zorgde al voor collegiale druk tussen artsen om de prestaties te verbeteren. Nu de resultaten helemaal openbaar worden krijgen patiënten ook iets te kiezen als zij dat willen. Maar boven alles creëren de umc’s vertrouwen met deze openheid, of de resultaten nu op of boven het gemiddelde liggen”

Transparantie is de komende jaren het sleutelwoord. Toekomstbestendige oncologische zorg is georganiseerd in netwerken. En om die goed te laten functioneren is voor zowel patiënt als medisch specialist steeds meer inzicht nodig in de kwaliteit van de zorg.