Patiënt blijft zeer tevreden over zorg apotheek

De patiënt geeft de zorg in de apotheek een 7,8. Dat blijkt uit resultaten van onderzoeksbureau Tevreden.nl uitgevoerd onder klanten van 1.200 deelnemende apotheken in 2014 en het eerste kwartaal van 2015. De patiënt is zeer tevreden over de adviezen die hij in zijn apotheek ontvangt. De apotheekmedewerkers zijn deskundig, betrouwbaar en open.

Apotheek scoort gemiddeld een 7,8
Tevreden.nl voert dit onderzoek uit bij ongeveer 60 procent van de apotheken in Nederland. Het onderzoek toont aan dat apotheken gemiddeld een 7,8 scoorden in 2014. Deze score zet in het eerste kwartaal van 2015 door. Een ruime meerderheid van de patiënten is tevreden tot zeer tevreden over hun apotheek. Bijna 70 procent van de respondenten geeft zijn apotheek een 8 of hoger.

Meer dan 80 procent geeft aan de uitleg over de werking en het gebruik van een nieuw medicijn goed te begrijpen. Daarin is een lichte stijging te zien van 82,5 procent in 2014 naar 83,7 procent in 2015. Meer respondenten geven aan in 2015 informatie ontvangen te hebben en deze te begrijpen. In 2014 was er sprake van zowel meer positieve (vollediger geïnformeerd) als negatieve (niet geïnformeerd) uitschieters. Reacties van respondenten zijn in 2015 gematigder, maar algemeen iets positiever.

Verder voelen patiënten zich serieus genomen (97% in 2014), is er voldoende tijd voor ze (96% in 2014) en wordt er aandachtig naar ze geluisterd (96% in 2014). Directeur van apothekersorganisatie KNMP Léon Tinke :”Ik ben zeer blij met de uitkomsten van dit onderzoek. Niet alleen is dit een bevestiging van investeringen van apothekers in de begeleiding van het medicijngebruik van de patiënt. Het is echt een resultaat waar apothekers trots op kunnen zijn.”

Aandachtspunten
Naast de positieve uitkomsten is er natuurlijk ook een aantal aandachtspunten. Er blijft kritiek op het gebrek aan privacy aan de balie en de wachttijden in de apotheek. Verder ervaren patiënten de investering van apotheekteams in het voeren van begeleidingsgesprekken bij een nieuw geneesmiddel nog niet als zodanig. Bij navraag vinden patiënten het vaak onduidelijk of er een gesprek is gevoerd en er heerst ontevredenheid over de kosten voor het gesprek.

Onderzoeksmethode
De resultaten zijn gebaseerd op 106.168 respondenten-reacties in 2014 ten opzichte van 107.172 respondenten-reacties voor het eerste kwartaal van 2015. Dit onderzoek is uitgevoerd op basis van een gevalideerde vragenlijst. Deze vragenlijst meet de kwaliteit van de apotheek aan de hand van patiëntervaringen en is opgesteld in samenwerking met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en apothekers.