Nieuwe App Risicosignalering voor de ouderenzorg

Met de nieuwe App Risicoscan kunnen zorgmedewerkers eenvoudig en snel gezondheidsrisico’s bij ouderen signaleren. Door het doorlopen van een korte screening, kun je gezondheidsrisico’s signaleren zoals ondervoeding, mondproblemen, huidletsel, incontinentie en vallen. De app geeft suggesties voor vervolgacties en praktische adviezen. De app, ontwikkeld door het Kennisplein Zorg voor Beter, is voor zorgmedewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen, én voor thuiszorgmedewerkers.

Per onderwerp, zoals ondervoeding, medicatiefouten of depressie beantwoordt de zorgmedewerker vijf vragen. Daarna geeft de app aan of er een verhoogd risico bestaat, en of er mogelijk ook andere gezondheidsrisico’s zijn, die je vervolgens meteen kunt checken. Bijvoorbeeld: een risico op ondervoeding, kan ook sneller leiden tot huidletsel of vallen. De resultaten van de Risicoscan kun je vanuit de app als PDF aan jezelf mailen, printen en toevoegen aan het dossier van de cliënt. De App Risicoscan scant op de bekende gezondheidsrisico’s: ondervoeding, medicatiefouten, depressie, huidletsel, incontinentie, vallen en mondproblemen. Bekijk het filmpje over de App Risicoscan: http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/risicosignalering-filmpje-app.html

De vijf voordelen van de App Risicoscan:
– Met deze app kun je eenvoudig risico’s signaleren, met je smartphone of tablet, dichtbij de cliënt.
– Door de verkorte lijst gaat risicosignalering sneller.
– De app signaleert verbanden tussen verschillende risico’s
– De resultaten en vervolgacties kun je als PDF-document naar jezelf mailen en toevoegen aan het zorgplan. Op deze manier stimuleert de app methodisch werken.
– De tijd die je hiermee bespaart, kun je gebruiken om risico’s te verminderen. Deze app geeft je hiervoor praktische adviezen.

Eerste drie maanden gratis
De App Risicoscan is de eerste drie maanden gratis te downloaden, via Google Play (voor Android) en de App Store (voor Apple). Download de app: www.zorgvoorbeter.nl/risicoscan

Risicosignalering is verplicht
Volgens de inspectie zijn zorgmedewerkers verplicht om bij kwetsbare ouderen twee keer per jaar aan risicosignalering te doen. Vaak worden hiervoor lange en tijdrovende checklijsten gebruikt. Sabina Mak, adviseur doelmatigheid en kwaliteit bij Vilans: ‘Maar eigenlijk moet je continu alert zijn op gezondheidsrisico’s bij de cliënt. De app helpt je erbij en ook bij het ondernemen van de juiste acties bij een verhoogd risico. Houd altijd rekening met de wensen van de cliënt. Kijk samen met de cliënt en/of zijn naasten wat de beste oplossing is. Niet door zelf iets te bedenken, maar door aan de cliënt te vragen of hij bijvoorbeeld het valrisico herkent, en samen na te gaan wat mogelijke oplossingen zijn.’

Thema Risicosignalering op Zorg voor Beter
De app is gebaseerd op de Verkorte Checklist Veilige Zorg die in een werkplaats van het Kennisplein Zorg voor Beter ontwikkeld is. Op Zorg voor Beter is bij het thema Risicosignalering uitgebreide achtergrondinformatie te vinden over risicosignalering in de ouderenzorg: een stappenplan, trainingen en video’s. De app is ontwikkeld door het kennisplein Zorg voor Beter, een gezamenlijk initiatief van ActiZ, Vilans, V&VN en ZonMw. De app is speciaal ontwikkeld voor leden van ActiZ en VenVN.

http://www.zorgvoorbeter.nl/risicosignalering