Permanente uitsluiting bloeddonatie van de baan

Mannen die seks hebben met mannen (MSM) kunnen 12 maanden na het laatste MSM-contact bloed doneren. Met dat standpunt maakt minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een eind aan de permanente uitsluiting van deze mensen voor bloeddonatie. Ondertussen worden internationale ontwikkelingen en onderzoek gevolgd om uit te zoeken of en onder welke voorwaarden een kortere wachttijd mogelijk is in de toekomst.

Minister Schippers: “Ik ben overtuigd voorstander van emancipatie en gelijke behandeling van mensen en tegelijkertijd verantwoordelijk voor een veilige bloedvoorziening in Nederland. Door een periode van 12 maanden na het laatste seksuele contact aan te houden is permanente uitsluiting van de baan en is er geen aanwijzing dat de veiligheid van bloedproducten in het geding is.”

Voor een bepaling van het standpunt is onderzoek uitgevoerd dat al eerder naar de Tweede Kamer is gestuurd. Ook is gekeken naar alternatieven voor het donorselectiebeleid, naar bestaande juridische kaders en is de praktijk in Nederland vergeleken met andere landen. Met dit standpunt sluit Nederland aan bij het bestaande beleid in Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Het standpunt is mede tot stand gekomen naar aanleiding van uitgebreide gesprekken met betrokken partijen zoals de Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatiënten, die bloedproducten ontvangen, het COC, die voor de belangen van onder andere MSM opkomt en de stichting Sanquin Bloedvoorziening, die verantwoordelijk is voor de bloedvoorziening in Nederland. Sanquin is gevraagd internationale ontwikkelingen en onderzoek te volgen waarin wordt gekeken of een wachttijd korter dan 12 maanden ook mogelijk is zonder dat de veiligheid voor transfusieontvangers negatief wordt beïnvloed.