Philips opent nieuw co-creatie centrum voor digitale zorginnovatie

Philips maakt vandaag de opening bekend van het eerste HealthSuite Lab op High Tech Campus Eindhoven. Dit nieuwe centrum voor co creatie biedt een omgeving voor versnelde ontwikkeling en uitwerking van nieuwe zorgmodellen mogelijk gemaakt met ondersteuning van de nieuwste digitale technologieën. Zorgbestuurders en huisartsen kunnen in het centrum in multidisciplinaire teams samenwerken met patiënten, ontwerpers, programmeurs en medische en zakelijke experts aan de co-creatie en implementatie van geïntegreerde en connected zorgoplossingen om de zelfredzaamheid van patiënten en de continuïteit van de zorg te vergroten.

Tevens maakt Philips bekend dat het samenwerkt met Zorgnetwerk Midden-Brabant (ZMBR), het regionale zorgnetwerk dat het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis vertegenwoordigt, evenals huisartsen, thuisverpleegkundigen, diëtisten en patiënten in de regio. In het HealthSuite Lab werken de organisaties aan de ontwikkeling van een nieuw regionaal model voor ‘connected health’ voor mensen met diabetes type 2 – een primeur in Nederland. Hiermee kunnen patiënten toegang krijgen tot – en controle krijgen over – hun eigen gezondheidsgegevens. Ook worden ze aangemoedigd om realistische persoonlijke doelen te stellen om hen te ondersteunen bij het nemen van belangrijke beslissingen met betrekking tot het managen van hun gezondheid en hun zorg. Op die manier streeft het project ernaar de zelfredzaamheid van diabetici te vergroten en hun kwaliteit van leven te verbeteren. Andere belangrijke doelstellingen zijn het verminderen van het aantal bezoeken aan zorgverleners en het vergroten van de therapie- en medicatietrouw. Het samenwerkingsproject is een goed voorbeeld hoe in het nieuwe co-creatiecentrum kan worden samengewerkt om samen zo oplossingen te ontwikkelen voor complexe intramurale zorgvraagstukken.

“Vandaag de dag gaat een toenemend deel van de totale zorguitgaven naar de snelgroeiende populatie van mensen die met een chronische aandoening moeten leven. Hierdoor zal de druk op zorgstelsels wereldwijd toenemen. Daarnaast zien we dat mensen in toenemende mate betrokken willen worden bij het managen van hun eigen gezondheid. De combinatie van deze factoren zorgt ervoor dat de focus van de gezondheidszorg aan het verschuiven is van traditionele modellen die zijn gebaseerd op opname in het ziekenhuis en (acute) behandeling bij complicaties, richting preventie en het thuis of in de buurt continueren van de zorg. Ons HealthSuite Lab gaat zorgverleners helpen om de ontwikkeling en implementatie van nieuwe geïntegreerde, patiëntgerichte ‘connected’ zorgverleningsoplossingen te versnellen die deze nieuwe modellen mogelijk moeten maken”, aldus Jeroen Tas, CEO van Healthcare Informatics Solutions & Services bij Philips.

“We willen patiënten beter in staat stellen om hun eigen conditie en gezondheid te beheren. Om dat voor elkaar te krijgen moeten we zorgen voor een betere opslag en uitwisseling van de gegevens die verschillende zorgprofessionals en patiënten verzamelen, en deze gegevens relevant en toegankelijk maken”, aldus Veronique Holtmaat, directeur Zorgnetwerk Midden-Brabant. “Door met Philips samen te werken in het HealthSuite Lab, krijgen we toegang tot een grote hoeveelheid kennis plus inzichten van andere stakeholders vanuit het gehele zorgspectrum, en kunnen we de volgende stappen zetten in het creëren van patiëntgerichte zorgverlening die echt op samenwerking is gebaseerd.”

De oplossingen die in het HealthSuite Lab worden ontwikkeld, zijn gebaseerd op het effectief verzamelen, analyseren en delen van gezondheidsgerelateerde gegevens, en worden mogelijk gemaakt door het HealthSuite Digital Platform, de veilige cloud-gebaseerde IT-infrastructuur van Philips.

Nadat deze faciliteit in Nederland is geopend, zal Philips ook op andere locaties in de wereld HealthSuite Labs gaan opzetten. Er zijn al vergelijkbare centra voor co-creatie gepland in Azië en de VS om de klanten in deze regio’s te ondersteunen.