Resultaten Donorweek: 49.380 registraties, 11.925 JA (24%), 37.455 NEE (76%)

orgaandonatie_social_profile_picDe campagne voor de donorweek heeft dit jaar bijna 50.000 registraties opgeleverd. Dat is veel meer dan de ongeveer 27.500 duizend in de laatste 2 jaren. Voor het eerst echter heeft de meerderheid van de mensen zich geregistreerd met een NEE. Van de bijna 31.844 nieuwe registraties waren er 5.414 JA (17%) en 26.430 (83%) NEE. 17.536 mensen hebben hun registratie gewijzigd. Van hen wijzigden 6.511 hun keuze in een JA (37%) en 11.025 in een NEE (63%).

Voorgaande jaren lag de totale verhouding JA – NEE op respectievelijk 86% tegen 14%. Dit jaar is dat beeld tegenovergesteld: In totaal zei 24% JA en 76% NEE. Niet alleen procentueel, ook in absolute aantallen is het aantal JA registraties lager: 11.925 dit jaar tegenover bijna 24.000 per donorweek in de voorgaande twee jaren.

Veel aandacht voor orgaandonatie

Na de stemming in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel van D66 voor een nieuw registratiesysteem is er veel aandacht voor orgaandonatie. De Eerste Kamer moet zich nog uitspreken over dit wetsvoorstel. Tot die tijd verandert er niets. Wel heeft het voorstel veel vragen opgeroepen en gesprekken gestart over orgaandonatie. Tijdens de Donorweek hebben vrijwilligers, ambassadeurs en medische professionals in het hele land voorlichting en gastlessen over orgaandonatie gegeven. En vooral benadrukt dat het belangrijk is een keuze vast te leggen.

Belang van gesprek over orgaandonatie onverminderd groot

De Donorweek is onderdeel van de campagne: Een leven redden. Je hebt het in je. Het doel is mensen te stimuleren hun keuze over orgaandonatie vast te leggen in het Donorregister. Aangezien meer dan 1.000 mensen op de wachtlijst staan voor een orgaan is het hard nodig dat meer mensen zich met een ‘ja’ registreren. Vorig jaar overleden 134 mensen op de wachtlijst omdat er niet op tijd een orgaan voor hen beschikbaar was. In datzelfde jaar werden 759 transplantaties uitgevoerd dankzij 265 donoren die bereid waren andermans leven te redden. Het belang van het voeren van een continue, goed geïnformeerd gesprek over de keuze tot het wel of niet zijn van donor, is en blijft onverminderd groot.