RFID proef met slimme instrumenten in Slingeland Ziekenhuis

In het Slingeland Ziekenhuis Doetinchem start 23 januari 2017 binnen het door de Provincie Gelderland ondersteunde Field Lab 2e lijnszorg een grensverleggende proef. In een publiek-private samenwerking worden in een proef starre endoscopen slim gemaakt door toepassing van RFID chips.

Met de ondertekening van een strategische overeenkomst tekenden het Slingeland Ziekenhuis, Agillox en Van Straten Medical voor de start van deze, voor Nederland unieke proef. Een project waarbij op individueel instrumentniveau en met behulp van RFID technologie starre optieken geautomatiseerd worden gevolgd.
De optieken worden door Van Straten Medical voorzien van een RFID chip en gevolgd met zogenaamde Agillox RFID readers van Centrale Sterilisatie Afdeling tot de Operatiekamer en terug.

Met RFID wordt het ‘realtime’ volgen van ieder instrument mogelijk en kan ingezoomd worden tot elk gewenst detailniveau op ieder gewenst tijdstip. Hierdoor kan informatie over het gebruik en de historie worden opgeslagen. Een RFID reader (scanner) stuurt de data automatisch naar een applicatie.

De proef beoogd dat het op afstand inzichtelijk wordt waar de endoscoop zich bevindt. De onderhoudsstatus wordt vastgelegd. Het onderhoud dat door Van Straten Medical wordt uitgevoerd op de endoscopen wordt automatisch via RFID vast gelegd. Zodra een endoscoop in de instrumentmakerij van Van Straten Medical binnen komt, wordt deze via de RFID chip uitgelezen en middels een meetcomputer doorgemeten. Het doel is hiermee de patiëntveiligheid te verhogen en de kostenpost voor het ziekenhuis van onder meer vervanging en instrumentvoorraad te reduceren.

Als verdere uitrol van RFID tags op chirurgisch instrumentarium na de proef mogelijk wordt, en chirurgisch instrumentarium met RFID chips traceerbaar is opent dit oneindige mogelijkheden voor slimme analysetoepassingen. Een toekomstvisie voor de zorg binnen het “Internet of Things” (IoT) wordt met dit innovatieve project beoogd werkelijkheid te worden.