Rotterdamse senioren gaan digitaal vitaler

Als ouderen gezond blijven, kunnen zij langer zelfstandig blijven wonen. Om de zelfredzaamheid van senioren te vergoten heeft de EU-Commissie in het kader van het ICT-PSP het project ReAAL opgezet. Dit project stimuleert voorzieningen voor ouderen op het gebied van zorg door de nieuwste technologieën toe te passen met als doel om de zelfredzaamheid te vergroten. Slimme applicaties die gebruik maken van bijvoorbeeld, sensortechnologie, die ouderen en hun naasten kunnen helpen om veiligheid, gezondheid en welzijn in de thuissituatie te bevorderen. Nederland start hiermee in regio Rotterdam.

Het doel in de regio Rijnmond is om bij minimaal 1700 burgers de zelfredzaamheid te vergroten door middel van het toepassen van diverse eHealth toepassingen die alle nodige informatie van patiënten verzameld in online-data.

Deze diensten moeten
– de afstand tussen de cliënt en de zorgverlener verkleinen d.m.v. online gedeelde informatie (mits betreffende partij daar geen toestemming voor geeft).
– dienen voor makkelijke communicatie tussen zorgverlener en burger. (Burger kan zijn patiënt, cliënt of een persoon welke nog niet in het formele zorgcircuit zit maar aandacht wil besteden aan bv preventie.)

De leiding van het project is onder Stichting RijnmondNet / Zorgportaal Rijnmond. De technische partner is kenniscentrum Smart Homes, en de evaluatiepartner het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In Nederland worden zes toepassingen uitgerold door verschillende leveranciers met diverse functionaliteiten:
– NetMedical: Monitoring van gezondheid in thuissituatie door middel van allerlei meters zoals weegschalen, bloeddrukmeters en bloedglucosemeters.
– Curavista: Monitoring van (chronische) ziekten in de thuissituatie met behulp van dagboeken.
– MiBida: Beeldcommunicatie voor ouderen.
– MindDistrict: Online zelfhulp binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.
– Medicine Men: Medicatiemanagement met behulp van smartwatch technologie.
– Almende: vitAAL app voor de smartphone voor monitoring van bijvoorbeeld fysieke activiteit, coaching en valdetectie.

Het ReAAL project is in 2013 van start gegaan in 7 Europese landen en eindigt in 2016. Over deze 7 landen zijn 5000 gebruikers en diensten verdeeld (voor ouderen, naasten en zorgverleners). De eerste exemplaren/toepassingen zijn afgenomen door verschillende zorginstellingen en/of cliënten en diens naasten. Thuiszorg IZAH is tot zover de eerste grootste aanbieder van bovengenoemde toepassingen. Inmiddels zijn 800 gebruikers actief binnen het project ReAAL.