Schippers: Europese steun voor KWF-manifest is belangrijke stap

World Cancer Leaders' Summit 2016 - ParijsMinister Edith Schippers (VWS) wil een gezamenlijke internationale aanpak van de problematiek van te dure kankermedicijnen. Regeringen kunnen dat niet alleen en moeten steun zoeken bij kankerbestrijdingorganisaties, patiëntengroepen, kennisinstellingen en behandelaren. Schippers riep hier vandaag toe op in Parijs, waar zij sprak op de World Cancer Leaders’ Summit. Een dergelijk nieuw front van regeringen en non-gouvernementele organisaties is nodig in de aanpak van deze problematiek die wereldwijd honderden miljoenen mensen met kanker direct raakt. Schippers is blij met de steun die KWF in Europa krijgt voor haar manifest over de toegankelijkheid van kankermedicijnen: “Dat inmidddels 12 landen zich daarbij hebben aangesloten, is echt een belangrijke stap om patiënten over deze geneesmiddelen te kunnen laten beschikken”.

In Parijs wordt deze week het World Cancer Congress gehouden, met deelname van internationaal gerenommeerde artsen en wetenschappers, bedrijfsleven, patiëntenorganisaties en bewindspersonen vanuit de hele wereld.

Het aantal kankerpatiënten stijgt fors. In 1990 kregen in Nederland iets minder dan 60.000 mensen de diagnose kanker; het afgelopen jaar waren dat er 105.000. Tegelijkertijd stijgen de overlevingskansen wel aanzienlijk: inmiddels leeft 62% van de patiënten 5 jaar na de diagnose nog, terwijl dat 20 jaar geleden minder dan 50% was. En met inachtneming van de groeiende en ook steeds ouder wordende bevolking, neemt het aantal kankerpatiënten zelfs relatief af. Deze positieve ontwikkelingen zijn te danken aan innovaties: beter onderzoek, betere behandelingen en betere geneesmiddelen. Keerzijde van de medaille is dat de nieuwe oncologische medicijnen peperduur zijn en niet in verhouding lijken te staan tot de onderliggende kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Europees manifest voor gelijke toegang medicijnen

Schippers is in EU-verband bezig om met andere landen gezamenlijk prijsonderhandelingen over dure geneesmiddelen te voeren en meer te gaan samenwerken over de toegankelijkheid ervan. In april dit jaar heeft Schippers het manifest ‘Access to Cancer Medicines’ van KWF Kankerbestrijding en de European Cancer League in ontvangst genomen. Dit manifest heeft als doel om alle kankerpatiënten gelijke toegang tot medicijnen te geven. KWF initieerde vervolgens – geinspireerd door de Nederlanse inzet tijdens het EU-voorzitterschap – haar eigen coalitie met zusterorganisaties uit Europa. Vandaag werd bekend gemaakt dat inmiddels kankerbestrijdingorganisaties uit 12 landen zich hierbij hebben aangesloten, waaronder Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en België. Schippers: “Ook de wetenschap en de artsen- en verpleegkundigenorganisaties zijn nodig in dit verbond. Alleen samen kunnen we de druk voldoende opvoeren. Dat is nodig voor het behoud van de betaalbaarheid en toegankelijkheid van deze cruciale medicijnen.”

Nieuwe businessmodellen

Ook nieuwe businessmodellen zijn nodig om medicijnen toegankelijk te houden voor patiënten van nu en de toekomst. Modellen, waarin farmaceutische bedrijven transparant zijn over de kostenopbouw van hun geneesmiddelen. Op 7 december zal – op initiatief van Schippers en haar Portugese collega Campos Fernandes – in Lissabon op de tweede ronde tafel van Europese zorgministers en farmaceutische industrie worden doorgepraat over welke rol fabrikanten hierin kunnen en moeten spelen.