Schippers laat ‘voedings-app’ ontwikkelen

schippersMinister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat een app ontwikkelen die consumenten de juiste informatie biedt over de samenstelling en de voedingswaarde van producten. Het doel is objectieve en heldere informatie geven zodat mensen een bewuste keuze kunnen maken. Dat staat in het actieplan etikettering van levensmiddelen dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Informatie op maat

Minister Schippers: “Ontwikkelingen via sociale media, mobiele app’s en scanners bieden steeds meer mogelijkheden om consumenten te informeren. Denk daarbij aan informatie op maat. Voor de een heeft dat te maken met een allergie en weer iemand anders wil graag weten welke producten passen in een gezonde maaltijd. Je moet producten ook met elkaar kunnen vergelijken op suiker, zout of ongezonde vetten. De vraag van de consument staat centraal”.

Door het bedrijfsleven wordt op dit moment geïnvesteerd in een kwaliteitsverbetering van productinformatie in een centrale database. Hierdoor komt betere informatie beschikbaar die vervolgens kan worden gebruikt voor de ontwikkeling van de ‘voedings-app’ door het Voedingscentrum.

Actieplan

Het actieplan etikettering kent drie hoofdlijnen in de aanpak. Allereerst is goede voorlichting en innovatie van de informatievoorziening een belangrijke ontwikkeling, zoals de ‘voedings-app’. De informatie op het etiket moet gebaseerd zijn op heldere en eenduidige regelgeving die veelal Europees wordt vastgelegd. De bescherming van de volksgezondheid staat voorop naast eerlijkheid in de handel en de keuzevrijheid voor de consument. Tenslotte is er het toezicht op de naleving van etiketteringverplichtingen en de handhaving door de NVWA.