Schippers: onderzoek naar depressiviteit jonge vrouwen en tieners

Er komt specifiek onderzoek naar depressiviteit onder jonge vrouwen en tieners. Minister Edith Schippers (VWS) zei dit maandagavond toen zij in Amsterdam het allereerste Depressiegala opende. Ook wil zij dat er gericht onderzoek gedaan wordt naar hoe depressies vroeg kunnen worden gesignaleerd en daarmee beter te behandelen zijn. Verder kondigde Schippers aan dat er een publiekscampagne komt om de signalen van een depressie eerder en beter te herkennen.

Schippers maakte vanavond bekend in totaal € 10 miljoen uit te trekken voor een wetenschapsagenda, die aansluit bij de in november door de sector zelf opgestelde en gepresenteerde ‘Agenda voor gepast gebruik en transparantie’ in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Er gaat onderzoek gedaan worden naar preventie, vroegsignalering en zorg op maat in de ggz.

Op het Depressiegala stelde Schippers dat een aanzienlijk deel van het geld specifiek besteed moet worden aan onderzoek naar depressiviteit onder de risicogroepen jonge vrouwen en tieners. In dit onderzoek komen vragen aan de orde zoals hoe depressieve klachten eerder te herkennen zijn, zodat er sneller ingegrepen en daarmee ook erger voorkomen kan worden. Tieners krijgen soms op hun 15e al hun eerste depressie.

Daarnaast wil Schippers onderzoek naar ‘personalised mental health’, hierbij gaat het onder andere om de vraag hoe een depressie te voorspellen is. Er wordt dan gekeken naar de persoonskenmerken en in hoeverre die bepalend zijn of iemand vatbaar is voor een depressie. Een publiekscampagne moet ervoor gaan zorgen dat de signalen die op een depressie wijzen beter bekend worden. Dit moet ertoe leiden dat er in de samenleving meer begrip voor deze ziekte komt en dat naasten beter weten hoe ze moeten reageren en wat ze kunnen doen om iemand te helpen.

De volledige wetenschapsagenda, dat een programma wordt bij onderzoeksinstantie ZonMw, wordt naar verwachting over ongeveer een maand gepresenteerd.

In Nederland worden 1 op de 10 mannen en 1 op de 5 vrouwen op enig moment in hun leven getroffen door een depressie. Het verschil tussen mannen en vrouwen blijkt ook uit cijfers over het gebruik van antidepressiva: 4% van de mannen geeft aan deze te gebruiken, tegen 7,5% van de vrouwen. Depressiviteit is ook een van de belangrijkste veroorzakers van ziekteverzuim. De economische kosten (zorg en verlies van arbeidsproductiviteit) van depressies bedragen minimaal ca 1,5 miljard euro per jaar.

Schippers wil af van de schaamte voor een depressie of een burn out, en het gaat ook om meer dan de kosten: “Niemand hoeft zich te schamen voor een depressie, we schamen ons toch ook niet voor een hernia? Laten we ons er samen sterk voor maken dat we ook op de werkvloer of op school een depressie bespreekbaar maken en ons niet laten leiden door vooroordelen. Hoe sneller we erbij zijn, hoe beter het is te behandelen en hoe sneller mensen weer kunnen meedoen.”

Schippers is vol lof over de organisatoren van het Depressiegala: “Het is een belangrijk initiatief om taboes over depressiviteit te doorbreken, deze ziekte bespreekbaar te maken en geld op te halen voor meer onderzoek. De overheid zal daaraan extra bijdragen de komende jaren.”